In een artikel in het blad Public Library of Science ONE meldt de ploeg rond bioloog Marcel Eens van de Universiteit Antwerpen dat vrouwelijke rotspinguïns de samenstelling van hun eieren variëren in functie van de kwaliteit van hun mannetje. Als ze gepaard zijn met een zwaarder mannetje, gaan er minder verschillen zijn tussen de eieren in een legsel, waardoor de kans toeneemt dat er meer dan één jong wordt grootgebracht. Met lichtere mannetjes is de kans reëel dat het jongste jong sterft, omdat het minder reserves meekrijgt uit zijn ei. Door verschillen in jongen te introduceren, houden vogels de optie open dat ze ook in magere jaren minstens één jong grootbrengen.

Bedelende jongen

In een ander artikel in hetzelfde blad meldt Eens dat hoe intenser hulpeloze jongen bedelen, hoe meer ze gevoed worden.

Voor vogels die hulpeloze jongen in hun nest moeten voeden, zijn belangrijke gedragsparameters het bedelgedrag van de jongen en hun eigen voedergedrag. Omdat er een wisselwerking is tussen beide gedragingen, gaan wetenschappers ervan uit dat ze aan elkaar gekoppeld raken: hoe intenser jongen bedelen, hoe meer ouders voeden.

Eens testte dat idee met kanaries. Ze bevestigen het verband tussen beide gedragingen. Experimenten met het verwisselen van jongen toonden aan dat een intenser bedelgedrag dan dat van hun eigen jongen, geen negatieve invloed heeft op het toekomstige voortplantingssucces van ouders. Ze passen zich dus probleemloos aan. Wel hangen de investeringen van jonge kanaries in hun eigen voortplanting later af van de inspanningen van hun ouders. Goede ouders brengen andere goede ouders voort.

In een artikel in het blad Public Library of Science ONE meldt de ploeg rond bioloog Marcel Eens van de Universiteit Antwerpen dat vrouwelijke rotspinguïns de samenstelling van hun eieren variëren in functie van de kwaliteit van hun mannetje. Als ze gepaard zijn met een zwaarder mannetje, gaan er minder verschillen zijn tussen de eieren in een legsel, waardoor de kans toeneemt dat er meer dan één jong wordt grootgebracht. Met lichtere mannetjes is de kans reëel dat het jongste jong sterft, omdat het minder reserves meekrijgt uit zijn ei. Door verschillen in jongen te introduceren, houden vogels de optie open dat ze ook in magere jaren minstens één jong grootbrengen.In een ander artikel in hetzelfde blad meldt Eens dat hoe intenser hulpeloze jongen bedelen, hoe meer ze gevoed worden.Voor vogels die hulpeloze jongen in hun nest moeten voeden, zijn belangrijke gedragsparameters het bedelgedrag van de jongen en hun eigen voedergedrag. Omdat er een wisselwerking is tussen beide gedragingen, gaan wetenschappers ervan uit dat ze aan elkaar gekoppeld raken: hoe intenser jongen bedelen, hoe meer ouders voeden.Eens testte dat idee met kanaries. Ze bevestigen het verband tussen beide gedragingen. Experimenten met het verwisselen van jongen toonden aan dat een intenser bedelgedrag dan dat van hun eigen jongen, geen negatieve invloed heeft op het toekomstige voortplantingssucces van ouders. Ze passen zich dus probleemloos aan. Wel hangen de investeringen van jonge kanaries in hun eigen voortplanting later af van de inspanningen van hun ouders. Goede ouders brengen andere goede ouders voort.