De resultaten van een nauwkeurige monitoring van akkervogels in twee Franse meetnetwerken waren dramatisch: de jongste vijftien jaar is het bestand van leeuweriken en graspiepers er met een derde afgenomen. En het wás al bedroevend laag. Het bestand van de patrijs is in Frankrijk sinds de jaren 1990 met 90 procent gedaald. De onderzoekers spreken van 'bijna een ecologische catastrofe'. Bij ons staan akkervogels er niet beter voor. De oorzaak wordt gezocht in de intensifiëring van de landbouw. Daarin speelt onder meer grootschalig gebruik van insecticiden een rol, met op kop de nieuwste lichting insectenbestrijders: de neonicotinoïden.
...