'Vanaf vrijdag leven de Europeanen op krediet. Dat betekent dat als de hele wereld zoals hen zou leven, de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen opgebruikt zou hebben die de planeet per jaar kan hernieuwen', verklaart de organisatie, die het rapport samen met de ngo Global Footprint Network twee weken voor de Europese verkiezingen publiceerde. Als de hele mensheid leefde zoals de Europeanen, zou ze 2,8 planeten nodig hebben, blijkt uit het rapport.

Hoewel slechts 7 procent van de wereldbevolking in de Europese Unie woont, verbruikt ze 20 procent van de biocapaciteit van de aarde. De situatie wordt er ook niet beter op: in 1962 viel die dag nog op 13 oktober. Er is ook een groot verschil binnen de Europese lidstaten. Zo bereikt Luxemburg 'overshoot day' al midden februari, terwijl dat in Roemenië midden juni is. In België is dat op 6 april.

'Dat tekort blijven we jaar na jaar uithollen door de natuurlijke bronnen van de aarde van andere landen en toekomstige generaties te lenen', hekelt het WWF. Ook op mondiale schaal valt de 'overshoot day' jaar na jaar vroeger. In 2018 was dat op 1 augustus, terwijl dat in 1997 nog eind september was. 'We roepen de beleidsmakers op om maatregelen te nemen om de uitdagingen aan te gaan. De oplossingen bestaan, maar ze moeten nu geïmplementeerd worden', aldus het WWF. Het gaat bijvoorbeeld om de goedkeuring van een gemeenschappelijk landbouwbeleid 'dat de natuurlijke rijkdommen bewaart en de werkgelegenheid bevordert' en een 'plan tegen de ontbossing en voor de omschakeling naar natuurlijke ecosystemen'.

'Vanaf vrijdag leven de Europeanen op krediet. Dat betekent dat als de hele wereld zoals hen zou leven, de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen opgebruikt zou hebben die de planeet per jaar kan hernieuwen', verklaart de organisatie, die het rapport samen met de ngo Global Footprint Network twee weken voor de Europese verkiezingen publiceerde. Als de hele mensheid leefde zoals de Europeanen, zou ze 2,8 planeten nodig hebben, blijkt uit het rapport. Hoewel slechts 7 procent van de wereldbevolking in de Europese Unie woont, verbruikt ze 20 procent van de biocapaciteit van de aarde. De situatie wordt er ook niet beter op: in 1962 viel die dag nog op 13 oktober. Er is ook een groot verschil binnen de Europese lidstaten. Zo bereikt Luxemburg 'overshoot day' al midden februari, terwijl dat in Roemenië midden juni is. In België is dat op 6 april. 'Dat tekort blijven we jaar na jaar uithollen door de natuurlijke bronnen van de aarde van andere landen en toekomstige generaties te lenen', hekelt het WWF. Ook op mondiale schaal valt de 'overshoot day' jaar na jaar vroeger. In 2018 was dat op 1 augustus, terwijl dat in 1997 nog eind september was. 'We roepen de beleidsmakers op om maatregelen te nemen om de uitdagingen aan te gaan. De oplossingen bestaan, maar ze moeten nu geïmplementeerd worden', aldus het WWF. Het gaat bijvoorbeeld om de goedkeuring van een gemeenschappelijk landbouwbeleid 'dat de natuurlijke rijkdommen bewaart en de werkgelegenheid bevordert' en een 'plan tegen de ontbossing en voor de omschakeling naar natuurlijke ecosystemen'.