Het is niet zo makkelijk om het proces van natuurlijke selectie in werking te zien. Charles Darwin ging er aanvankelijk van uit dat die selectie veel tijd vergde, maar later moest hij die visie enigszins bijstellen. Vandaag weten we dat natuurlijke selectie - als aanpassing aan veranderende levensomstandighe...