De werking van een geneesmiddel eindigt meestal niet met de menselijke consumptie ervan. Via de het toilet komen sporen van de stoffen in het afvalwater terecht, waar ze werkzaam kunnen blijven in andere organismen.

Wetenschappers van de Universiteit van York bestudeerden de effecten van Prozac op spreeuwen die in grote drommen samenscholen rond waterzuiveringstations. De dieren voeden er zich met wormen en andere ongewervelden die, zo blijkt uit het onderzoek, gemiddeld zo'n 3 tot 5 procent van een gemiddelde menselijke dosis Prozac bevatten.

De onderzoekers voedden 34 spreeuwen in gevangenschap met de wormen en vergeleken de resultaten met een controlegroep. Prozac wordt vooral gebruikt als antidepressivum en angstwerend middel, maar dat effect lijkt bij de vogels afwezig.

Verminderde eetlust en seksuele appetijt.

De spreeuwen bleken wel een aantal van de bijwerkingen te vertonen die ook door mensen worden gerapporteerd, met name een verminderde eetlust en seksuele appetijt. De vrouwelijke spreeuwen vertoonden geen enkele interesse als er een mannetje in hun kooi werd gezet.

Dat vormt een mogelijke bedreiging voor de voortplanting van de populaties, zeggen de onderzoekers. Ook de dalende eetlust is een probleem, omdat de kans zo kleiner wordt dat de dieren een reserve kunnen aanleggen voor een harde winter.

De vervuiling met geneesmiddelen is een van de mogelijke verklaringen voor de teloorgang van spreeuwen. In Groot-Brittannië is het aantal spreeuwen met 50 miljoen verminderd sinds de jaren zestig.

De wetenschappers willen met de studie vooral het bewustzijn rond het probleem vergroten. "Uiteindelijk moeten de farmaceutische industrie en de wetenschappers die erbij betrokken zijn zich bewust worden van de vaak subtiele effecten die dergelijke middelen hebben op het delicate ecosysteem rondom ons", schrijven ze. (IPS/TE)

De werking van een geneesmiddel eindigt meestal niet met de menselijke consumptie ervan. Via de het toilet komen sporen van de stoffen in het afvalwater terecht, waar ze werkzaam kunnen blijven in andere organismen.Wetenschappers van de Universiteit van York bestudeerden de effecten van Prozac op spreeuwen die in grote drommen samenscholen rond waterzuiveringstations. De dieren voeden er zich met wormen en andere ongewervelden die, zo blijkt uit het onderzoek, gemiddeld zo'n 3 tot 5 procent van een gemiddelde menselijke dosis Prozac bevatten.De onderzoekers voedden 34 spreeuwen in gevangenschap met de wormen en vergeleken de resultaten met een controlegroep. Prozac wordt vooral gebruikt als antidepressivum en angstwerend middel, maar dat effect lijkt bij de vogels afwezig.De spreeuwen bleken wel een aantal van de bijwerkingen te vertonen die ook door mensen worden gerapporteerd, met name een verminderde eetlust en seksuele appetijt. De vrouwelijke spreeuwen vertoonden geen enkele interesse als er een mannetje in hun kooi werd gezet.Dat vormt een mogelijke bedreiging voor de voortplanting van de populaties, zeggen de onderzoekers. Ook de dalende eetlust is een probleem, omdat de kans zo kleiner wordt dat de dieren een reserve kunnen aanleggen voor een harde winter.De vervuiling met geneesmiddelen is een van de mogelijke verklaringen voor de teloorgang van spreeuwen. In Groot-Brittannië is het aantal spreeuwen met 50 miljoen verminderd sinds de jaren zestig.De wetenschappers willen met de studie vooral het bewustzijn rond het probleem vergroten. "Uiteindelijk moeten de farmaceutische industrie en de wetenschappers die erbij betrokken zijn zich bewust worden van de vaak subtiele effecten die dergelijke middelen hebben op het delicate ecosysteem rondom ons", schrijven ze. (IPS/TE)