Niet langer de industrie maar het verkeer is de zwaarste vervuiler geworden in ons land, zo besluit de Bond Beter Leefmilieu uit het Vlaams Milieurapport (MIRA) in De Morgen.

Terwijl de industrie schoner wordt, groeit de milieu-impact van verkeer en vervoer. Dat is vooral het gevolg van het almaar toenemende verkeer. In 2010 werden op Belgische wegen 98 miljard autokilometers afgelegd Hierdoor komt onze gezondheid steeds meer in het gedrang. "De helft van de kankerverwekkende uitstoot van PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) is veroorzaakt door transport.

Sinds 2000 steeg de PAK-emissie van transport met ongeveer de helft, vooral door meer transport en het toenemende gebruik van diesel", zegt expert Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu).

Fijnstofconcentratie

Door de grotere omvang van het verkeer blijft het ook problematisch om de doelstelling voor de daggemiddelde fijnstofconcentratie te halen. Het aantal dagen met een te hoog gemiddelde was tweemaal zo hoog in 2011 als in 2010 en klom zo boven de grenswaarde.

Oplossingen moeten volgens experts komen van beleidsmaatregelen om het volume van autoverkeer terug te dringen. (Belga/INM)

Niet langer de industrie maar het verkeer is de zwaarste vervuiler geworden in ons land, zo besluit de Bond Beter Leefmilieu uit het Vlaams Milieurapport (MIRA) in De Morgen. Terwijl de industrie schoner wordt, groeit de milieu-impact van verkeer en vervoer. Dat is vooral het gevolg van het almaar toenemende verkeer. In 2010 werden op Belgische wegen 98 miljard autokilometers afgelegd Hierdoor komt onze gezondheid steeds meer in het gedrang. "De helft van de kankerverwekkende uitstoot van PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) is veroorzaakt door transport. Sinds 2000 steeg de PAK-emissie van transport met ongeveer de helft, vooral door meer transport en het toenemende gebruik van diesel", zegt expert Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu). Fijnstofconcentratie Door de grotere omvang van het verkeer blijft het ook problematisch om de doelstelling voor de daggemiddelde fijnstofconcentratie te halen. Het aantal dagen met een te hoog gemiddelde was tweemaal zo hoog in 2011 als in 2010 en klom zo boven de grenswaarde. Oplossingen moeten volgens experts komen van beleidsmaatregelen om het volume van autoverkeer terug te dringen. (Belga/INM)