Op het Indonesische eiland Alor heeft ornitholoog Filip Verbelen uit het Oost-Vlaamse Merelbeke de "Timorese struikzanger" herontdekt, een vogelsoort die in 1932 slechts eenmaal gezien werd. Dat gebeurde na analyse van geluidsopnames, met technische hulp van professor emeritus Serge Hoste (UGent).

De ontdekking dateert van 2009 maar staat nu pas in de jongste uitgave van het ornithologische tijdschrift Bird Conservation International. Op 9 september 2009 hoorde Verbelen op het zelden bezocht en erg bergachtige eiland Alor een luide vogelzang vanuit dicht struikgewas. "De zang deed denken aan die van de 'Seehboms struikzanger', een soort die voorkomt op het vasteland van Zuidoost-Azië en nauw verwant is aan de Timorese struikzanger", aldus Verbelen.

Dankzij de geluidsopnames die hij maakte op Alor, werd de soort eind 2009 door een Australische ornitholoog herontdekt op het eiland Timor zelf, de oorspronkelijke vindplaats van de vogelsoort. "De Timorese struikzanger is door een erg verborgen levenswijze moeilijk waar te nemen. We zagen hoe de vogels op de grond kruipen door de dichte vegetatie van gras en varens heen, soms hoppend, trippelend als een muis. Hoewel ze kunnen vliegen, lijken ze dat slechts zelden te doen."

Op een hoogte tussen 859 en 1.250 meter werden minstens dertien zingende mannetjes gevonden en veertig zangposten gehoord. "Met het blote oor is nauwelijks een verschil te horen tussen de soorten op Alor en Timor, de verschillen worden duidelijk op sonogrammen." (Belga/INM)

Op het Indonesische eiland Alor heeft ornitholoog Filip Verbelen uit het Oost-Vlaamse Merelbeke de "Timorese struikzanger" herontdekt, een vogelsoort die in 1932 slechts eenmaal gezien werd. Dat gebeurde na analyse van geluidsopnames, met technische hulp van professor emeritus Serge Hoste (UGent). De ontdekking dateert van 2009 maar staat nu pas in de jongste uitgave van het ornithologische tijdschrift Bird Conservation International. Op 9 september 2009 hoorde Verbelen op het zelden bezocht en erg bergachtige eiland Alor een luide vogelzang vanuit dicht struikgewas. "De zang deed denken aan die van de 'Seehboms struikzanger', een soort die voorkomt op het vasteland van Zuidoost-Azië en nauw verwant is aan de Timorese struikzanger", aldus Verbelen. Dankzij de geluidsopnames die hij maakte op Alor, werd de soort eind 2009 door een Australische ornitholoog herontdekt op het eiland Timor zelf, de oorspronkelijke vindplaats van de vogelsoort. "De Timorese struikzanger is door een erg verborgen levenswijze moeilijk waar te nemen. We zagen hoe de vogels op de grond kruipen door de dichte vegetatie van gras en varens heen, soms hoppend, trippelend als een muis. Hoewel ze kunnen vliegen, lijken ze dat slechts zelden te doen." Op een hoogte tussen 859 en 1.250 meter werden minstens dertien zingende mannetjes gevonden en veertig zangposten gehoord. "Met het blote oor is nauwelijks een verschil te horen tussen de soorten op Alor en Timor, de verschillen worden duidelijk op sonogrammen." (Belga/INM)