De Vlaamse regering keurde het nieuwe klimaatbeleidsplan goed. Dat plan moet onder meer zorgen voor een daling van de uitstoot van broeikasgassen.

"Dit beleid kan je niet meer serieus noemen, de Vlaamse regering faalt volledig. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een veel te hoge uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen", reageert Hermes Sanctorum (Groen).

Broeikasgassen terugdringen met 15 procent

De Vlaamse regering zette definitief het licht op groen voor het Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Dat plan moet er onder meer voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in sectoren zoals landbouw, gebouwen, transport en industrie - de sectoren buiten de Europese emissiehandel (niet-ETS-sectoren) - tegen 2020 wordt teruggedrongen met 15 procent. Om dat doel te realiseren wil Vlaanderen een reeks bestaande en geplande maatregelen voortzetten. Het gaat dan onder meer om het voorzien van renovatiepremies en de verstrenging van de energienormen voor nieuwbouwwoningen.

Daarnaast heeft de regering nu een pakket van 33 extra maatregelen uitgewerkt voor de komende twee jaar. Bedoeling is om onder meer sociale woningen energievriendelijker te maken, het sluimerverbruik in scholen aan te pakken en het inschakelen van energie-consulenten in verschillende sectoren. Er gaat ook geld naar een proefproject met minibussen op biogas bij De Lijn.

20 miljoen euro in Klimaatfonds

Voor al die maatregelen samen wordt 20 miljoen euro voorzien in 2013-2014. Dat geld komt uit het Vlaams Klimaatfonds. Dat fonds wordt gefinancierd uit de veiling van emissierechten. Vlaanderen beschikt over een reserve van 36,5 miljoen euro. Naast de 20 miljoen euro voor interne maatregelen op korte termijn is er 16,5 miljoen euro voorzien voor het opkopen van emissierechten (voor het dichten van de reductiekloof tijdens de eerste Kyoto-periode 2008-2012) en het aanleggen van een buffer.

Bedoeling is dat er voor de periode na 2015 een nieuwe financieringsmechanisme komt om via het Klimaatfonds projecten te ondersteunen.

Het Klimaatbeleidsplan bevat ook een zogenaamd adaptatieplan. Dat is een plan om de effecten van klimaatverandering zoals bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel op te vangen. Voor dat plan zijn er 74 maatregelen opgelijst. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) roept iedereen ook op om rekening te houden met de mogelijke impact van zijn/haar gedrag op het klimaat.

"Ons gedrag en onze keuzes van elke dag bepalen voor een groot stuk de broeikasuitstoot", stelt ze.

'Hopelijk wordt 2014 anders en beter'

Groen-parlementslid Hermes Sanctorum is niet overtuigd van de maatregelen die de Vlaamse regering voorziet. Volgens hem zullen de bijkomende maatregelen de te hoge uitstoot van broeikasgassen amper kunnen inperken. "De nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering nu voorstelt, zijn samen goed voor 1 miljoen ton CO2. Er zal minstens nog een te hoge uitstoot van 8 miljoen ton broeikasgassen blijven", aldus Sanctorum.

Volgens Sanctorum faalt het Vlaamse klimaatbeleid en toont de regering onvoldoende ambitie. "Wanneer zal de Vlaamse regering eindelijk eens beseffen dat meer klimaatambitie goed is voor Vlaanderen? En dat de Vlaming niet gebaat is met een non-beleid? Hopelijk wordt het in 2014 anders en beter", besluit hij. (Belga/AVE)

De Vlaamse regering keurde het nieuwe klimaatbeleidsplan goed. Dat plan moet onder meer zorgen voor een daling van de uitstoot van broeikasgassen. "Dit beleid kan je niet meer serieus noemen, de Vlaamse regering faalt volledig. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een veel te hoge uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen", reageert Hermes Sanctorum (Groen). Broeikasgassen terugdringen met 15 procentDe Vlaamse regering zette definitief het licht op groen voor het Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Dat plan moet er onder meer voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in sectoren zoals landbouw, gebouwen, transport en industrie - de sectoren buiten de Europese emissiehandel (niet-ETS-sectoren) - tegen 2020 wordt teruggedrongen met 15 procent. Om dat doel te realiseren wil Vlaanderen een reeks bestaande en geplande maatregelen voortzetten. Het gaat dan onder meer om het voorzien van renovatiepremies en de verstrenging van de energienormen voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast heeft de regering nu een pakket van 33 extra maatregelen uitgewerkt voor de komende twee jaar. Bedoeling is om onder meer sociale woningen energievriendelijker te maken, het sluimerverbruik in scholen aan te pakken en het inschakelen van energie-consulenten in verschillende sectoren. Er gaat ook geld naar een proefproject met minibussen op biogas bij De Lijn. 20 miljoen euro in KlimaatfondsVoor al die maatregelen samen wordt 20 miljoen euro voorzien in 2013-2014. Dat geld komt uit het Vlaams Klimaatfonds. Dat fonds wordt gefinancierd uit de veiling van emissierechten. Vlaanderen beschikt over een reserve van 36,5 miljoen euro. Naast de 20 miljoen euro voor interne maatregelen op korte termijn is er 16,5 miljoen euro voorzien voor het opkopen van emissierechten (voor het dichten van de reductiekloof tijdens de eerste Kyoto-periode 2008-2012) en het aanleggen van een buffer.Bedoeling is dat er voor de periode na 2015 een nieuwe financieringsmechanisme komt om via het Klimaatfonds projecten te ondersteunen. Het Klimaatbeleidsplan bevat ook een zogenaamd adaptatieplan. Dat is een plan om de effecten van klimaatverandering zoals bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel op te vangen. Voor dat plan zijn er 74 maatregelen opgelijst. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) roept iedereen ook op om rekening te houden met de mogelijke impact van zijn/haar gedrag op het klimaat. "Ons gedrag en onze keuzes van elke dag bepalen voor een groot stuk de broeikasuitstoot", stelt ze. 'Hopelijk wordt 2014 anders en beter' Groen-parlementslid Hermes Sanctorum is niet overtuigd van de maatregelen die de Vlaamse regering voorziet. Volgens hem zullen de bijkomende maatregelen de te hoge uitstoot van broeikasgassen amper kunnen inperken. "De nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering nu voorstelt, zijn samen goed voor 1 miljoen ton CO2. Er zal minstens nog een te hoge uitstoot van 8 miljoen ton broeikasgassen blijven", aldus Sanctorum. Volgens Sanctorum faalt het Vlaamse klimaatbeleid en toont de regering onvoldoende ambitie. "Wanneer zal de Vlaamse regering eindelijk eens beseffen dat meer klimaatambitie goed is voor Vlaanderen? En dat de Vlaming niet gebaat is met een non-beleid? Hopelijk wordt het in 2014 anders en beter", besluit hij. (Belga/AVE)