Rivieren hebben zwaar te lijden onder de activiteiten van de vervuilende mens. Dammen, betonnen wanden, baggerwerken en grootschalige irrigatie veranderen het stroompatroon van de rivieren. Vaak krijgen ze bovendien een boel afval te verwerken, vooral van landbo...

Rivieren hebben zwaar te lijden onder de activiteiten van de vervuilende mens. Dammen, betonnen wanden, baggerwerken en grootschalige irrigatie veranderen het stroompatroon van de rivieren. Vaak krijgen ze bovendien een boel afval te verwerken, vooral van landbouw en industrie. Een onderschat aspect van de druk op rivieren is thermische vervuiling: het verwerken van het opgewarmde koelwater van elektriciteitscentrales. Vooral vroeger, voor koeltorens algemeen in gebruik kwamen, werd veel heet water opnieuw in de rivier geloosd waaruit het voor de koeling van reactoren was opgepompt. Een studie in Environmental Research Letters werpt licht op de problematiek. Globaal is de Mississippi de meest thermisch vervuilde rivier, maar in verhouding tot zijn watervolume is dat de Rijn: een derde van zijn stroomgebied krijgt een groot deel van het jaar met een temperatuurstijging van meer dan 5 graden Celsius te maken. België prijkt als hoogst genoteerde West-Europese land in de lijst van landen met de meeste elektriciteitscentrales langs rivieren. De Schelde wordt specifiek in de studie vermeld, en niet in gunstige zin: zijn volledige stroomgebied krijgt het hele jaar door te maken met een temperatuurstijging van meer dan 3 graden, door lozingen van thermisch vervuild water. Dat is geen goed nieuws.