Twee radioactieve isotopen van cesium, cesium-134 en Cesium-137, werden gedetecteerd in waterstalen voor de kust van Ucluelet, een klein dorpje op Vancouver Island in het Canadese British Columbia. Het is de eerste keer dat de Japanse radioactiviteit 'aanspoelt' aan de Noord-Amerikaanse kust. Vorig jaar werden ook al sporen van radioactiviteit ontdekt in Canadese wateren, maar dan buiten de kust.

De waarden zijn evenwel te laag om een risico te vormen voor de mens of het zeeleven, zeggen wetenschappers van het Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Zo zou een jaar lang elke dag zwemmen in het met radioactiviteit besmette water een dosis opleveren die 1000 keer kleiner is dan één tand x-ray.

Bijna drie jaar geleden vond in Japan een aardbeving plaats die een tsunami veroorzaakte. Die trof de Fukushima Daiichi-kerncentrale, waar in drie van de zes reactoren kernsmelting optrad. Verschillende radioactieve isotopen kwamen toen vrij uit de beschadigde centrale zoals jodium-131, cesium-134 en cesium-137. Het ging om de ergste nucleaire ramp in de wereld na die van Tsjernobyl in 1986.

Het WHOI verwacht dat gelijkaardige hoeveelheden cesium langzaam ook de andere Noord-Amerikaanse kusten zullen bereiken.

Twee radioactieve isotopen van cesium, cesium-134 en Cesium-137, werden gedetecteerd in waterstalen voor de kust van Ucluelet, een klein dorpje op Vancouver Island in het Canadese British Columbia. Het is de eerste keer dat de Japanse radioactiviteit 'aanspoelt' aan de Noord-Amerikaanse kust. Vorig jaar werden ook al sporen van radioactiviteit ontdekt in Canadese wateren, maar dan buiten de kust. De waarden zijn evenwel te laag om een risico te vormen voor de mens of het zeeleven, zeggen wetenschappers van het Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Zo zou een jaar lang elke dag zwemmen in het met radioactiviteit besmette water een dosis opleveren die 1000 keer kleiner is dan één tand x-ray. Bijna drie jaar geleden vond in Japan een aardbeving plaats die een tsunami veroorzaakte. Die trof de Fukushima Daiichi-kerncentrale, waar in drie van de zes reactoren kernsmelting optrad. Verschillende radioactieve isotopen kwamen toen vrij uit de beschadigde centrale zoals jodium-131, cesium-134 en cesium-137. Het ging om de ergste nucleaire ramp in de wereld na die van Tsjernobyl in 1986.Het WHOI verwacht dat gelijkaardige hoeveelheden cesium langzaam ook de andere Noord-Amerikaanse kusten zullen bereiken.