Nu het strengste winterweer voorbij is, is het voor padden en consoorten de hoogste tijd om een partner te zoeken en zich voort te planten. Normaal gezien komt de paddentrek midden februari al traag op gang om dan in maart op zijn hoogtepunt te zijn. Maar door de recente koudegolf is de trek nu pas gestart.


30 kilometer per uur

De zachte avondtemperaturen en het vochtige weer van de afgelopen dagen blijken ideale reisomstandigheden te zijn. Volgens Natuurpunt kunnen er de komende dagen dan ook elke nacht honderden padden per locatie naar buiten komen. Amfibieën zijn schemerdieren die het actiefste zijn tussen 19.00 uur en middernacht.

Tijdens hun zoektocht moeten de diertjes door de drukte van het Vlaamse wegennet verschillende straten oversteken. Daarbij komen nogal wat padden onder de wielen van auto's terecht. Om het aantal slachtoffers te drukken roept Natuurpunt daarom op de snelheid op aangegeven plaatsen aan te passen tot 30 kilometer per uur.


Overzetactie

De organisatie start ook weer met haar jaarlijkse paddenoverzetactie. Ze doet dit met behulp van strategisch geplaatste vallen. Bekende trekroutes worden afgezet waardoor de padden naar ingegraven emmers geleid worden, de medewerkers zetten de diertjes dan veilig aan de overkant van de straat weer neer.

De overzetactie was vorig jaar een succes. Natuurpunt wist toen niet minder dan 178.260 amfibieën veilig de straat over te helpen. Niettemin werden er nog steeds 12.148 doodgereden amfibieën geregistreerd. Natuurpunt zegt dat het er wellicht nog veel meer waren, gezien er niet op alle trekroutes een team van de organisatie aanwezig was.


'Populatie kan zich bij normaal klimaat snel herstellen'

In het voorjaar van 2007 stelde de organisatie vast dat het aantal padden op de overzetplaatsen met 35 procent was afgenomen. Dat kwam volgens Natuurpunt door de combinatie van de warme droge zomer van 2006 en de warme winter die daarop volgde. Door de droge zomer gingen de padden in een soort droogterust waardoor ze niet voldoende vetreserves opbouwden. De warme winter daarna zorgde voor een verstoorde winterslaap, waardoor de diertjes hun al relatief kleine vetreserves te snel opgebruikten.

Het aantal padden op de oversteekplaatsen steeg wel weer in 2010. De in 2007 geboren padden namen toen voor het eerst zelf deel aan de trektocht. Volgens Natuurpunt toont dat aan dat de populatie zich bij een normaal klimaat snel kan herstellen. Het vaker voorkomen van een warme winter baart de organisatie echter zorgen. Ze zal de paddenpopulatie de komende jaren dan ook nauwgezet in de gaten houden. (PC)

Nu het strengste winterweer voorbij is, is het voor padden en consoorten de hoogste tijd om een partner te zoeken en zich voort te planten. Normaal gezien komt de paddentrek midden februari al traag op gang om dan in maart op zijn hoogtepunt te zijn. Maar door de recente koudegolf is de trek nu pas gestart. 30 kilometer per uur De zachte avondtemperaturen en het vochtige weer van de afgelopen dagen blijken ideale reisomstandigheden te zijn. Volgens Natuurpunt kunnen er de komende dagen dan ook elke nacht honderden padden per locatie naar buiten komen. Amfibieën zijn schemerdieren die het actiefste zijn tussen 19.00 uur en middernacht. Tijdens hun zoektocht moeten de diertjes door de drukte van het Vlaamse wegennet verschillende straten oversteken. Daarbij komen nogal wat padden onder de wielen van auto's terecht. Om het aantal slachtoffers te drukken roept Natuurpunt daarom op de snelheid op aangegeven plaatsen aan te passen tot 30 kilometer per uur. Overzetactie De organisatie start ook weer met haar jaarlijkse paddenoverzetactie. Ze doet dit met behulp van strategisch geplaatste vallen. Bekende trekroutes worden afgezet waardoor de padden naar ingegraven emmers geleid worden, de medewerkers zetten de diertjes dan veilig aan de overkant van de straat weer neer. De overzetactie was vorig jaar een succes. Natuurpunt wist toen niet minder dan 178.260 amfibieën veilig de straat over te helpen. Niettemin werden er nog steeds 12.148 doodgereden amfibieën geregistreerd. Natuurpunt zegt dat het er wellicht nog veel meer waren, gezien er niet op alle trekroutes een team van de organisatie aanwezig was. 'Populatie kan zich bij normaal klimaat snel herstellen' In het voorjaar van 2007 stelde de organisatie vast dat het aantal padden op de overzetplaatsen met 35 procent was afgenomen. Dat kwam volgens Natuurpunt door de combinatie van de warme droge zomer van 2006 en de warme winter die daarop volgde. Door de droge zomer gingen de padden in een soort droogterust waardoor ze niet voldoende vetreserves opbouwden. De warme winter daarna zorgde voor een verstoorde winterslaap, waardoor de diertjes hun al relatief kleine vetreserves te snel opgebruikten. Het aantal padden op de oversteekplaatsen steeg wel weer in 2010. De in 2007 geboren padden namen toen voor het eerst zelf deel aan de trektocht. Volgens Natuurpunt toont dat aan dat de populatie zich bij een normaal klimaat snel kan herstellen. Het vaker voorkomen van een warme winter baart de organisatie echter zorgen. Ze zal de paddenpopulatie de komende jaren dan ook nauwgezet in de gaten houden. (PC)