De Verenigde Naties hebben als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden in vergelijking met pre-industriële niveaus. Volgens wetenschappers heeft een grotere stijging onomkeerbare gevolgen. De wereld is nog steeds op weg naar een stijging van 2,9 tot 3,1 graden tegen 2100, blijkt uit het rapport van Climate Action Tracker (CAT), een instelling bestaande uit 4 studiecentra.

Het rapport werd voorgesteld in de marge van de onderhandelingen voor de klimaatconferentie in Parijs. Doel van de conferentie in december is om een internationaal akkoord te bereiken dat de stijging van de opwarming van de aarde beperkt tot 2 graden.

'Ondoenbaar om opwarming te beperken'

Op 1 september maakten 56 landen die verantwoordelijk zijn voor 65 procent van de globale uitstoot van broeikasgassen hun doelstellingen over aan de VN. De verbintenissen die de verschillende regeringen aan de VN hebben voorgelegd "leiden tot een wereldwijde emissie die ver boven het niveau ligt dat nodig is om de opwarming te beperken tot 2 graden".

De onderzoekers roepen de regeringen daarom op ambitieuzer te zijn. "Ze moeten collectief de globale uitstoot verminderen met 12 à 15 gigaton CO2-equivalent tegen 2025, en met 17 à 21 gigaton CO2-equivalent tegen 2030." De huidige uitstoot bedraagt ongeveer 50 gigaton CO2-equivalent per jaar. Als ze vasthouden aan de huidige doelstellingen voor 2030 "wordt het ondoenbaar om de opwarming te beperken tot 2 graden". Een beperking van 1,5 graden is helemaal "onbereikbaar", zegt Bill Hare, lid van een van de studiecentra van CAT, in een persbericht. (Belga/TE)

De Verenigde Naties hebben als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden in vergelijking met pre-industriële niveaus. Volgens wetenschappers heeft een grotere stijging onomkeerbare gevolgen. De wereld is nog steeds op weg naar een stijging van 2,9 tot 3,1 graden tegen 2100, blijkt uit het rapport van Climate Action Tracker (CAT), een instelling bestaande uit 4 studiecentra. Het rapport werd voorgesteld in de marge van de onderhandelingen voor de klimaatconferentie in Parijs. Doel van de conferentie in december is om een internationaal akkoord te bereiken dat de stijging van de opwarming van de aarde beperkt tot 2 graden. Op 1 september maakten 56 landen die verantwoordelijk zijn voor 65 procent van de globale uitstoot van broeikasgassen hun doelstellingen over aan de VN. De verbintenissen die de verschillende regeringen aan de VN hebben voorgelegd "leiden tot een wereldwijde emissie die ver boven het niveau ligt dat nodig is om de opwarming te beperken tot 2 graden". De onderzoekers roepen de regeringen daarom op ambitieuzer te zijn. "Ze moeten collectief de globale uitstoot verminderen met 12 à 15 gigaton CO2-equivalent tegen 2025, en met 17 à 21 gigaton CO2-equivalent tegen 2030." De huidige uitstoot bedraagt ongeveer 50 gigaton CO2-equivalent per jaar. Als ze vasthouden aan de huidige doelstellingen voor 2030 "wordt het ondoenbaar om de opwarming te beperken tot 2 graden". Een beperking van 1,5 graden is helemaal "onbereikbaar", zegt Bill Hare, lid van een van de studiecentra van CAT, in een persbericht. (Belga/TE)