Dat ontbossing de klimaatopwarming in de hand werkt, is evident: bomen capteren het broeikasgas CO2 en houden het vast zolang ze leven. Maar er is meer aan de hand. Bio-ingenieur Marijn Bauters (UGent) en zijn collega's stellen in Nature Geoscience dat ontbossing...