Er is 3 jaar aan gewerkt door 450 experts uit 50 landen die meer dan 15.000 studies onder de loep namen: het 1800 pagina's tellende rapport van het IPBES, het panel van de Verenigde Naties voor biodiversiteit - een tegenhanger van het veel bekendere VN-klimaatpanel IPCC. Het lijvige document, dat eind april is voorgesteld, windt er geen doekjes om: van de 8 miljoen bestudeerde planten en dieren zijn er 1 miljoen op korte termijn met uitsterven bedreigd.
...