Dat bijen het niet goed doen, is bekend. Er worden een heleboel oorzaken voor hun teloorgang naar voren geschoven, zoals besmetting met pesticiden en de afname van voedselrijke bloemen.
...

Dat bijen het niet goed doen, is bekend. Er worden een heleboel oorzaken voor hun teloorgang naar voren geschoven, zoals besmetting met pesticiden en de afname van voedselrijke bloemen. Ook parasieten spelen een rol. Bioloog Tom Wenseleers van de KU Leuven en zijn collega's rapporteren in Proceedings of the Royal Society dat besmetting met een krachtig virus, dat zich sterk uitbreidt in de bijenwereld, ertoe leidt dat de diertjes te vroeg hun nest verlaten en snel sterven. Het 'vervormdevleugelvirus' draagt dus zeker bij tot de problematiek.Er wordt op verschillende fronten gezocht naar oplossingen. Een studie in Nature besluit dat het mogelijk is de voedingskracht van de natuur voor bijen te herstellen door eenvoudige ingrepen, zoals de verwijdering van exotische planten die minder gunstig zijn voor de diertjes. De degradatie van een landschap voor bijen is dus omkeerbaar. Andere onderzoekers zijn minder optimistisch over een goede afloop, zeker omdat bijen wereldwijd een grote rol spelen in de bestuiving van landbouwgewassen. Japanse wetenschappers beschrijven in het vakblad Chem kunstmatige bevruchters: gps-gestuurde en van een cameraatje voorziene minidrones die 4 centimeter lang en 15 gram zwaar zijn, en die bijen moeten kunnen vervangen. In de plaats van bijen zouden robotjes van de ene plant naar de andere vliegen om bevruchting te verzekeren. Het lijkt naïef te veronderstellen dat de (gratis) inzet van miljarden bijen zomaar door een leger machientjes kan worden vervangen. Inzetten op het herstel van de bijenpopulaties lijkt een efficiëntere maatregel.