Eén miljoen euro per jaar, en dat als sinds 2010. Dat is het bedrag dat de Vlaamse overheid via Waterwegen en Zeekanaal nv (een Vlaams overheidsbedrijf) betaalde aan de Oudenaardse steenbakkerij Vande Moortel. De Vlaamse overheid betaalde met belastinggeld voor de reservatie van een put om zogenaamd 'niet-gevaarlijk' baggerslib in te storten.

Het contract werd indertijd afgesloten met minister Hilde Crevits (CD&V). Dat er nog geen milieuvergunning was, was blijkbaar bijzaak voor de Vlaamse regering. De Vlaamse regering ging er, zoals zo vaak, van uit dat het wel in orde zou komen.

Ongezonde bagger

Het slib dat de Vlaamse overheid in Ename wil storten, is slib uit de Bovenschelde. Nochtans was in 2007 al geweten dat er zich in de waterbodem en de vis in de Bovenschelde in Oudenaarde een extreem hoge concentratie van gebromeerde vlamvertragers bevindt. Die werden door Europa als prioritair gevaarlijk gecatalogeerd. Het zijn hormoonverstorende stoffen. Door ze in te ademen, of daarmee besmette voeding te eten, kan ook de mens besmet raken. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor de negatieve effecten van deze gebromeerde vlamvertragers. Reeds van voor de geboorte worden de stoffen via de placenta en de moedermelk doorgegeven van moeder naar kind. Gebromeerde vlamvertragers hebben een negatieve impact op schildklierhormonen, kunnen bijdragen tot het ontstaan van neurologische afwijkingen, mentale achterstand bij kinderen, enzovoort.

In Oudenaarde werd de op een na hoogste concentratie van de wereld gemeten. Oorzaak zou zijn de textielindustrie in de buurt. De baggerspecie die wordt bovengehaald is dus wel uitermate vervuild en gevaarlijk.

Afdeling milieuvergunningen bevestigt dat de bagger ongezond is

Dat dit al een tijd geweten is, kon en mocht het stort blijkbaar geen stokken in de wielen steken. Een plaatselijk buurtcomité trok aan de alarmbel. Buurtbewoners verzetten zich tegen het feit dat dit goedje zou worden gestort in een als natuur (!) bestemd gebied, in een dichtbevolkte woonwijk, vlakbij twee lagere schooltjes. Daarop trok Groen met het dossier naar de gemeenteraad van Oudenaarde.

Het stadsbestuur, een meerderheid van Open VLD en CD&V, gaf tot twee keer toe een positief advies. Vervolgens moest de milieuvergunning door de provincie worden goedgekeurd. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (CD&V, Open VLD en SP.A) kende eind april 2015, onder bevoegdheid van gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V), een milieuvergunning toe aan Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). Oude politieke cultuur... met een duidelijke CD&V-stempel in dit geval.

Op 24 februari vond nochtans een Provinciale milieucommissie plaats die een negatief advies gaf. Vervolgens waren er twee vergaderingen met de provinciale milieudeskundige en W&Z, waarna werd beslist een paar extra maatregelen te nemen en de vergunning toch te verlenen.

Het buurtcomité en Milieufront Omer Wattez tekenden beroep aan bij de afdeling milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid. Die vernietigden de beslissing van de provincie en geven het buurtcomité en het Milieufront Omer Wattez over de hele lijn gelijk. Het zogenaamde 'niet-vervuilde' baggerslib is wel degelijk een gevaar voor de volksgezondheid, en het baggerstort mag er niet komen.

De bal lag nu in het kamp van CD&V-minister Joke Schauvliege. De minister kon alsnog de milieuvergunning toekennen, of weigeren. Zover kwam het echter niet. Waterwegen en Zeekanaal NV trok zijn milieuvergunningsaanvraag in. De vraag is: voor hoe lang?

Vlaamse overheid blijft toch belastinggeld storten voor de put

Voor de zekerheid vroeg ik aan minister Ben Weyts (N-VA) of de Vlaamse overheid stopte met het betalen van de miljoenen belastinggeld voor de put. Ik viel bijna van mijn stoel toen de minister zei dat het huurcontract met de Steenbakkerij Vande Moortel nog steeds niet verbroken is. Waterwegen en Zeekanaal NV bestudeert het advies en 'beraadt zich over haar mogelijkheden'. Zal een nieuwe milieuvergunningsaanvraag worden ingediend?

Een alternatief bestaat

Wat voor Groen en het buurtcomité moet gebeuren is duidelijk: de baggerspecie moet als gevaarlijk worden geclassificeerd. Dit is geen Not In My Back Yard-verhaal (Niet in mijn achtertuin). Als deze ongezonde bagger - correct - als gevaarlijk zou worden bestempeld, dan wordt storten bij woonwijken en in natuurgebieden onmogelijk. De Vlaamse Regering moet inzetten op alternatieven. Amoras biedt een permanente en duurzame oplossing voor het verwerken en bergen van baggerspecie in de Antwerpse haven. Dat gebeurt door een uniek slibverwerkingssysteem met een waterzuiveringsinstallatie.

Nieuwe technologieën, groene economie. Het moet het handelsmerk van Vlaanderen worden.

Bovendien moet de Vlaamse Regering stoppen met arrogante overmoedige beslissingen die de adviezen van experten en de de buutcomités negeren. En vooral stoppen met ons Vlaams belastingsgeld met miljoenen in lege baggerputten te laten verdwijnen, terwijl er volgens diezelfde Vlaamse regering geld tekort is voor scholen en zorg.

Het contract werd indertijd afgesloten met minister Hilde Crevits (CD&V). Dat er nog geen milieuvergunning was, was blijkbaar bijzaak voor de Vlaamse regering. De Vlaamse regering ging er, zoals zo vaak, van uit dat het wel in orde zou komen. Het slib dat de Vlaamse overheid in Ename wil storten, is slib uit de Bovenschelde. Nochtans was in 2007 al geweten dat er zich in de waterbodem en de vis in de Bovenschelde in Oudenaarde een extreem hoge concentratie van gebromeerde vlamvertragers bevindt. Die werden door Europa als prioritair gevaarlijk gecatalogeerd. Het zijn hormoonverstorende stoffen. Door ze in te ademen, of daarmee besmette voeding te eten, kan ook de mens besmet raken. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor de negatieve effecten van deze gebromeerde vlamvertragers. Reeds van voor de geboorte worden de stoffen via de placenta en de moedermelk doorgegeven van moeder naar kind. Gebromeerde vlamvertragers hebben een negatieve impact op schildklierhormonen, kunnen bijdragen tot het ontstaan van neurologische afwijkingen, mentale achterstand bij kinderen, enzovoort. In Oudenaarde werd de op een na hoogste concentratie van de wereld gemeten. Oorzaak zou zijn de textielindustrie in de buurt. De baggerspecie die wordt bovengehaald is dus wel uitermate vervuild en gevaarlijk. Dat dit al een tijd geweten is, kon en mocht het stort blijkbaar geen stokken in de wielen steken. Een plaatselijk buurtcomité trok aan de alarmbel. Buurtbewoners verzetten zich tegen het feit dat dit goedje zou worden gestort in een als natuur (!) bestemd gebied, in een dichtbevolkte woonwijk, vlakbij twee lagere schooltjes. Daarop trok Groen met het dossier naar de gemeenteraad van Oudenaarde. Het stadsbestuur, een meerderheid van Open VLD en CD&V, gaf tot twee keer toe een positief advies. Vervolgens moest de milieuvergunning door de provincie worden goedgekeurd. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (CD&V, Open VLD en SP.A) kende eind april 2015, onder bevoegdheid van gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V), een milieuvergunning toe aan Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). Oude politieke cultuur... met een duidelijke CD&V-stempel in dit geval. Op 24 februari vond nochtans een Provinciale milieucommissie plaats die een negatief advies gaf. Vervolgens waren er twee vergaderingen met de provinciale milieudeskundige en W&Z, waarna werd beslist een paar extra maatregelen te nemen en de vergunning toch te verlenen.Het buurtcomité en Milieufront Omer Wattez tekenden beroep aan bij de afdeling milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid. Die vernietigden de beslissing van de provincie en geven het buurtcomité en het Milieufront Omer Wattez over de hele lijn gelijk. Het zogenaamde 'niet-vervuilde' baggerslib is wel degelijk een gevaar voor de volksgezondheid, en het baggerstort mag er niet komen.De bal lag nu in het kamp van CD&V-minister Joke Schauvliege. De minister kon alsnog de milieuvergunning toekennen, of weigeren. Zover kwam het echter niet. Waterwegen en Zeekanaal NV trok zijn milieuvergunningsaanvraag in. De vraag is: voor hoe lang? Voor de zekerheid vroeg ik aan minister Ben Weyts (N-VA) of de Vlaamse overheid stopte met het betalen van de miljoenen belastinggeld voor de put. Ik viel bijna van mijn stoel toen de minister zei dat het huurcontract met de Steenbakkerij Vande Moortel nog steeds niet verbroken is. Waterwegen en Zeekanaal NV bestudeert het advies en 'beraadt zich over haar mogelijkheden'. Zal een nieuwe milieuvergunningsaanvraag worden ingediend? Wat voor Groen en het buurtcomité moet gebeuren is duidelijk: de baggerspecie moet als gevaarlijk worden geclassificeerd. Dit is geen Not In My Back Yard-verhaal (Niet in mijn achtertuin). Als deze ongezonde bagger - correct - als gevaarlijk zou worden bestempeld, dan wordt storten bij woonwijken en in natuurgebieden onmogelijk. De Vlaamse Regering moet inzetten op alternatieven. Amoras biedt een permanente en duurzame oplossing voor het verwerken en bergen van baggerspecie in de Antwerpse haven. Dat gebeurt door een uniek slibverwerkingssysteem met een waterzuiveringsinstallatie. Nieuwe technologieën, groene economie. Het moet het handelsmerk van Vlaanderen worden. Bovendien moet de Vlaamse Regering stoppen met arrogante overmoedige beslissingen die de adviezen van experten en de de buutcomités negeren. En vooral stoppen met ons Vlaams belastingsgeld met miljoenen in lege baggerputten te laten verdwijnen, terwijl er volgens diezelfde Vlaamse regering geld tekort is voor scholen en zorg.