Overbevissing blijft een dagelijkse realiteit in onze oceanen. De mens heeft in de loop der tijden almaar efficiëntere vistechnieken ontwikkeld. Maar als we in het huidige tempo blijven vissen, voorspelden wetenschappers onlangs, zullen er tegen 2048 geen commercieel exploiteerbare vispopulaties i...

Overbevissing blijft een dagelijkse realiteit in onze oceanen. De mens heeft in de loop der tijden almaar efficiëntere vistechnieken ontwikkeld. Maar als we in het huidige tempo blijven vissen, voorspelden wetenschappers onlangs, zullen er tegen 2048 geen commercieel exploiteerbare vispopulaties in de oceaan meer overblijven. Daarbovenop komen de effecten van de globale opwarming. De meeste vispopulaties in de oceaan zullen daar hinder van ondervinden, stelt een studie in Science. De hogere temperaturen leiden nu al tot een daling van het visbestand met minstens 4 procent en in sommige wateren, zoals de Noordzee, zelfs met 35 procent. De voorbije tachtig jaar gingen 19 vissoorten sterk achteruit, terwijl 9 soorten profiteerden - maar die laatste zijn zelden interessant voor vissers. De hoeveelheid beschikbare vis per persoon zal nog lang blijven dalen, ook in het licht van de bevolkingsaangroei. Volgens de studie is het hoogst onwaarschijnlijk dat viskweek de visconsumptie op peil kan houden. Het uitrollen van de viskweek verloopt minder efficiënt dan wetenschappers hadden gehoopt. Een studie in Nature Climate Change vestigde de aandacht op de effecten van hittegolven die zich ook in het oceaanwater voordoen. Zo zijn zeegrasbedden en kelpwouden, die belangrijk zijn voor vissen, uitermate gevoelig voor langere periodes van hoge temperaturen. Ook veel vissen kunnen daar niet goed tegen. Terwijl het duidelijk is dat ook in de oceaan hittegolven steeds frequenter worden.