Kan een Belgische consument er zeker van zijn dat de palmolie in zijn producten duurzaam geteeld is?
...

Kan een Belgische consument er zeker van zijn dat de palmolie in zijn producten duurzaam geteeld is? Nee. Zelfs al hangt er een label op dat het beweert, hij kan nooit weten of de palmolie echt van een duurzaam werkende plantage komt. Dat wil ook niet zeggen dat het níét kan, maar de waarheid is dat niemand het met zekerheid kan stellen. Hoe komt dat? De sector heeft zelf alle touwtjes in handen. Initiatieven zoals de Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) en de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) zijn met goede intenties opgericht, maar bedrijven die zich erbij aansluiten, doen dat telkens op vrijwillige basis. De doelstelling is om zo veel mogelijk bedrijven aan boord te krijgen, en dat valt moeilijk te rijmen met strenge controles en sancties. Waarom is het duurzaam produceren van palmolie belangrijk? In de tropische gebieden waar palmolie geteeld wordt, bevinden zich ook waardevolle ecosystemen. De productie van palmolie heeft daar een grote impact op, en is ze mede verantwoordelijk voor ontbossing, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Bovendien worden de lokale gemeenschappen er het slachtoffer van landroof en werken ze er vaak in mensonwaardige omstandigheden. Hoe zou er meer transparantie kunnen komen over de afkomst van palmolie? Voor ons is het heel duidelijk dat er nood is aan overheidsregulering, in eerste instantie op Europees niveau. Wij pleiten voor een uniform en publiek systeem van certificering, met strenge controles en sancties voor bedrijven die de regels overtreden. Daarbij is een grote rol weggelegd voor België, de tweede grootste Europese gebruiker van palmolie per capita. Ook op het vlak van de consumptie heeft de overheid een rol te spelen: wij zijn vragende partij om geen palmolie of andere voedingsgewassen meer te gebruiken voor biobrandstoffen. Zou het gebruik van alternatieve oliën oplossingen kunnen bieden? Er zijn al veel alternatieven beschikbaar, maar vaak zijn ze duurder of minder veelzijdig inzetbaar in cosmetica en voeding. Palmolie vervangen door een alternatieve olie is niet de belangrijkste oplossing, het grootste probleem is vooral de massale aanwezigheid van plantaardige oliën. Daarom moet in de eerste plaats de consumptie omlaag en moet de productie duurzamer worden.