Ondanks de nieuwe maatregelen voelt Greenpeace, bekend om acties tegen kernenergie, zich niet aangesproken. "We zijn voorstander van een strengere wetgeving die terrorisme kan voorkomen. Kerncentrales zijn zeer risicovolle installaties en daarom zijn extra maatregelen wel op hun plaats," aldus Eloi Glorieux, woordvoerder van Greenpeace België.

Toch vindt de milieuorganisatie een uitstap uit de kernenergie een betere oplossing op lange termijn. "Zulke risicovolle installaties een plaats geven in onze maatschappij, creëert altijd gevaar voor de inwoners," aldus Glorieux.

Volgens Stefaan Van Hecke (Kamerfractieleider van Groen!) worden vooral activisten getroffen door de nieuwe wet ter bescherming van de kerncentrales Doel en Thiange. Deze zorgt ervoor dat wie een kerncentrale binnendringt, een celstraf van twee jaar en een geldboete van 300.000 euro kan oplopen.

"Milieuactivisten kunnen als terroristen beschouwd worden. Ook al zijn hun acties veilig en geweldloos," stelt Van Hecke.

Of Greenpeace nu extra op zijn stappen zal letten wil Glorieux niet gezegd hebben. "We zullen ons altijd met man en macht blijven inzetten voor waar we in geloven, maar dit op een geweldloze manier. Bij onze acties balanceren we vaak op de lijn van legaliteit. Een trein met nucleair afval blokkeren kunnen we niet echt legaal noemen maar we zullen bijvoorbeeld nooit atoomsplijtstoffen ontvreemden om ons doel te bereiken." (JS)

Ondanks de nieuwe maatregelen voelt Greenpeace, bekend om acties tegen kernenergie, zich niet aangesproken. "We zijn voorstander van een strengere wetgeving die terrorisme kan voorkomen. Kerncentrales zijn zeer risicovolle installaties en daarom zijn extra maatregelen wel op hun plaats," aldus Eloi Glorieux, woordvoerder van Greenpeace België. Toch vindt de milieuorganisatie een uitstap uit de kernenergie een betere oplossing op lange termijn. "Zulke risicovolle installaties een plaats geven in onze maatschappij, creëert altijd gevaar voor de inwoners," aldus Glorieux. Volgens Stefaan Van Hecke (Kamerfractieleider van Groen!) worden vooral activisten getroffen door de nieuwe wet ter bescherming van de kerncentrales Doel en Thiange. Deze zorgt ervoor dat wie een kerncentrale binnendringt, een celstraf van twee jaar en een geldboete van 300.000 euro kan oplopen. "Milieuactivisten kunnen als terroristen beschouwd worden. Ook al zijn hun acties veilig en geweldloos," stelt Van Hecke. Of Greenpeace nu extra op zijn stappen zal letten wil Glorieux niet gezegd hebben. "We zullen ons altijd met man en macht blijven inzetten voor waar we in geloven, maar dit op een geweldloze manier. Bij onze acties balanceren we vaak op de lijn van legaliteit. Een trein met nucleair afval blokkeren kunnen we niet echt legaal noemen maar we zullen bijvoorbeeld nooit atoomsplijtstoffen ontvreemden om ons doel te bereiken." (JS)