In 1953 werden Vlaanderen en Nederland getroffen door uitzonderlijk zware overstromingen. De catastrofe leidde tot grote inspanningen om dijken te verstevigen. Tegelijk werd de Schelde uitgebaggerd om de haven van Antwerpen toegankelijker te maken. Zo werd de stroom dieper en smaller, waardoor het getij toenam en de natuur op de oevers werd beschadigd.
...