De Franse dienst voor biodiversiteit OFB schat dat er aan het eind van de winter 580 wolven waren, maar 'de vooruitgang van de populatie vertraagt, met een overlevingspercentage dat daalt'. De oorzaken moeten nog bestudeerd worden. 'Er zijn nog steeds geen roedels buiten de Alpen en het Juragebergte', ook al is de wolf mogelijk permanent aanwezig in andere regio's en konden eenzame wolven waargenomen worden tot in het midden van het land of in Normandië, aldus OFB.

Veefokkers verzetten zich tegen de groeiende wolvenpopulatie omdat de wolven hun dieren aanvallen. In 2019 werden in Frankrijk officieel 3742 aanvallen op 12.451 dieren geteld, overwegend op schapen. De staat financiert beschermingsmaatregelen in roofgebieden (elektrische afsluiting, honden, bewaking door herders). Hoewel de grijze wolf een beschermde diersoort is in Europa, mag elk jaar een quotum gedood worden. Dit jaar gaat het in Frankrijk om 17 à 19 procent van de geschatte populatie.

De Franse dienst voor biodiversiteit OFB schat dat er aan het eind van de winter 580 wolven waren, maar 'de vooruitgang van de populatie vertraagt, met een overlevingspercentage dat daalt'. De oorzaken moeten nog bestudeerd worden. 'Er zijn nog steeds geen roedels buiten de Alpen en het Juragebergte', ook al is de wolf mogelijk permanent aanwezig in andere regio's en konden eenzame wolven waargenomen worden tot in het midden van het land of in Normandië, aldus OFB. Veefokkers verzetten zich tegen de groeiende wolvenpopulatie omdat de wolven hun dieren aanvallen. In 2019 werden in Frankrijk officieel 3742 aanvallen op 12.451 dieren geteld, overwegend op schapen. De staat financiert beschermingsmaatregelen in roofgebieden (elektrische afsluiting, honden, bewaking door herders). Hoewel de grijze wolf een beschermde diersoort is in Europa, mag elk jaar een quotum gedood worden. Dit jaar gaat het in Frankrijk om 17 à 19 procent van de geschatte populatie.