Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het wetenschappelijke topvakblad Science stelt dat er aanwijzingen zijn dat er niet veel nodig is om van een regenwoud een savanne te maken, en omgekeerd. Het was veel wetenschappers al opgevallen dat er in de tropen weinig tussenfasen zijn tussen beide biotopen: het lijkt wel het ene (met 80 procent van het oppervlak bezet met bomen) of het andere (20 procent boombezetting).

Nu is aangetoond dat kleine variaties in de hoeveelheid regenval of in de frequentie van natuurlijke branden kunnen volstaan om het onderscheid tussen beide te maken. Wat impliceert dat de veranderingen geïnduceerd door het broeikaseffect een grote shift van de ene biotoop naar de andere in de hand kunnen werken, in functie van veranderingen in hitte en hoeveelheid neerslag.

Gedetailleerde observaties tonen aan dat het opdrijven van de hoeveelheid neerslag in een savanne aanvankelijk niet veel veranderingen introduceert. Maar ineens is er een grote switch, en wordt het een woud. Een vaststelling die ondertussen op globale schaal met satellietobservaties is bevestigd. Wetenschappers trachten nu uit te vissen hoeveel van elke biotoop er in een zone gevoelig voor verandering ligt, en wat dat zou kunnen betekenen qua opslagcapaciteit van het broeikasgas koolstofdioxide - wouden slaan meer CO2 op dan savannes. (DD)

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het wetenschappelijke topvakblad Science stelt dat er aanwijzingen zijn dat er niet veel nodig is om van een regenwoud een savanne te maken, en omgekeerd. Het was veel wetenschappers al opgevallen dat er in de tropen weinig tussenfasen zijn tussen beide biotopen: het lijkt wel het ene (met 80 procent van het oppervlak bezet met bomen) of het andere (20 procent boombezetting). Nu is aangetoond dat kleine variaties in de hoeveelheid regenval of in de frequentie van natuurlijke branden kunnen volstaan om het onderscheid tussen beide te maken. Wat impliceert dat de veranderingen geïnduceerd door het broeikaseffect een grote shift van de ene biotoop naar de andere in de hand kunnen werken, in functie van veranderingen in hitte en hoeveelheid neerslag. Gedetailleerde observaties tonen aan dat het opdrijven van de hoeveelheid neerslag in een savanne aanvankelijk niet veel veranderingen introduceert. Maar ineens is er een grote switch, en wordt het een woud. Een vaststelling die ondertussen op globale schaal met satellietobservaties is bevestigd. Wetenschappers trachten nu uit te vissen hoeveel van elke biotoop er in een zone gevoelig voor verandering ligt, en wat dat zou kunnen betekenen qua opslagcapaciteit van het broeikasgas koolstofdioxide - wouden slaan meer CO2 op dan savannes. (DD)