Eind januari had de Europese Commissie voorgesteld om het gebruik van drie neonicotinoïdes gedurende twee jaar op te schorten voor de teelt van mais, zonnebloemen, koolzaad en katoen. Dat zijn gewassen die bijen aantrekken. Onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) had uitgewezen dat de drie pesticiden mee verantwoordelijk zijn voor de slinkende bijenpopulatie.

Op een expertenvergadering bleek er echter geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een moratorium te bestaan. België, Frankrijk, Italië en tien andere lidstaten steunden het voorstel, maar ze beschikten niet over voldoende stemmen om de maatregel door te drukken.

Groot-Brittannië en Duitsland tegen

Negen lidstaten kantten zich tegen het verbod. De grote lidstaten Groot-Brittannië en Duitsland kozen voor een onthouding.

De Europarlementsleden Bart Staes (Groen) en Kathleen Van Brempt (sp.a) reageren ontgoocheld, maar wijzen er ook op dat er evenmin een gekwalificeerde meerderheid tegen het moratorium voorhanden was. Dat betekent dat het voorstel niet van tafel is. Als de patstelling nog twee maanden aanhoudt, kan de Europese Commissie het voorstel alsnog doordrukken.

België heeft het voorstel de voorbije weken actief gesteund. "Het voortbestaan van bijen is van levensbelang. Wetenschappers schatten immers dat ruim 35 procent van de planten en goederen die we consumeren rechtstreeks afhangt van bestuiving", zo licht federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR) in een persbericht toe. (Belga/TE)

Eind januari had de Europese Commissie voorgesteld om het gebruik van drie neonicotinoïdes gedurende twee jaar op te schorten voor de teelt van mais, zonnebloemen, koolzaad en katoen. Dat zijn gewassen die bijen aantrekken. Onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) had uitgewezen dat de drie pesticiden mee verantwoordelijk zijn voor de slinkende bijenpopulatie. Op een expertenvergadering bleek er echter geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een moratorium te bestaan. België, Frankrijk, Italië en tien andere lidstaten steunden het voorstel, maar ze beschikten niet over voldoende stemmen om de maatregel door te drukken. Groot-Brittannië en Duitsland tegen Negen lidstaten kantten zich tegen het verbod. De grote lidstaten Groot-Brittannië en Duitsland kozen voor een onthouding. De Europarlementsleden Bart Staes (Groen) en Kathleen Van Brempt (sp.a) reageren ontgoocheld, maar wijzen er ook op dat er evenmin een gekwalificeerde meerderheid tegen het moratorium voorhanden was. Dat betekent dat het voorstel niet van tafel is. Als de patstelling nog twee maanden aanhoudt, kan de Europese Commissie het voorstel alsnog doordrukken. België heeft het voorstel de voorbije weken actief gesteund. "Het voortbestaan van bijen is van levensbelang. Wetenschappers schatten immers dat ruim 35 procent van de planten en goederen die we consumeren rechtstreeks afhangt van bestuiving", zo licht federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR) in een persbericht toe. (Belga/TE)