Naar analogie van de 'Tax Liberation Day' bestaat er ook zoiets als 'Earth Overshoot Day', de dag waarop de jaarlijkse hulpbronnen van de aarde reeds zijn uitgeput. Dit jaar valt die dag op 1 augustus, twee dagen vroeger dan vorig jaar, zo berekende de internationale onderzoeksorganisatie Global Footprint Network.

De ngo gaat het menselijk gebruik van materialen als hout, voedsel en vezels na, alsook de CO-emissie door het verbranden van fossiele brandstoffen en de milieuschade aangericht door woningbouw.

De deskundigen van de ngo rekenden uit dat de mensheid momenteel de natuur 1,7 maal sneller uitput dan het ecosysteem van onze planeet nodig heeft om zich te herstellen.

'Earth Overshoot Day' valt 7 dagen vroeger dan in 2016 (8 augustus), 12 dagen vroeger dan in 2015 (13 augustus), en maar liefst 18 dagen vroeger dan in 2014 (19 augustus). In 1997 lag de datum nog eind september.

De 'ecologische overconsumptie' van de aarde zorgt voor een dalende biodiversiteit, ontbossing, bodemerosie, een dalend visbestand, een gebrek aan vers water en de opbouw van CO2 in de atmosfeer. De mensheid zit aldus gevangen in een vicieuze cirkel van klimaatverandering, leidend tot nog meer droogteperiodes, bosbranden en orkanen.

Global Footprint waarschuwt dat die evolutie steeds meer leidt tot migraties naar steden en naar andere landen. Leider Mathis Wackernagel van de organisatie stelt vast dat, doordat de 'ecologische schuld-dag' jaarlijks steeds vroeger valt, de diverse economieën 'een ponzi-schema met onze planeet' spelen.

'Enkel als we stoppen met het plunderen van de planeet en met het gebruiken van fossiele brandstoffen kan de toekomst de mensheid nog toelachen'

Mathis Wackernagel, Global Footprint

Enkel als we stoppen met het plunderen van de planeet en met het gebruiken van fossiele brandstoffen kan de toekomst de mensheid nog toelachen, meent hij. Tot de door de ngo aangehaalde dringende maatregelen behoren een drastische reductie van het autoverkeer, het halveren van de voedseloverschotten, het verminderen van de vleesconsumptie en het afstoppen van de demografische groei.

Ook in eigen land is er nog veel werk om de uitstoot te verminderen. Sofie Luyten, Policy director van WWF-België: 'Enkel een ambitieus klimaatbeleid kan de CO2-uitstoot terugdringen. Dat betekent dat onze overheden kiezen voor massale investeringen in hernieuwbare energie, het CO2-neutraal maken van onze gebouwen en het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het belangrijk om zowel industrie als consumenten te stimuleren om te kiezen voor meer plantaardige producten, meer lokale voeding en minder verpakkingen, om over te stappen naar een circulaire economie op basis van recyclage en hergebruik, om de infrastructuur te voorzien die uitnodigt tot een duurzame mobiliteit, enz. Samen is het mogelijk om al in 2019 de trend te keren en de Overshoot Day terug te duwen richting herfst.'

Naar analogie van de 'Tax Liberation Day' bestaat er ook zoiets als 'Earth Overshoot Day', de dag waarop de jaarlijkse hulpbronnen van de aarde reeds zijn uitgeput. Dit jaar valt die dag op 1 augustus, twee dagen vroeger dan vorig jaar, zo berekende de internationale onderzoeksorganisatie Global Footprint Network. De ngo gaat het menselijk gebruik van materialen als hout, voedsel en vezels na, alsook de CO-emissie door het verbranden van fossiele brandstoffen en de milieuschade aangericht door woningbouw.De deskundigen van de ngo rekenden uit dat de mensheid momenteel de natuur 1,7 maal sneller uitput dan het ecosysteem van onze planeet nodig heeft om zich te herstellen. 'Earth Overshoot Day' valt 7 dagen vroeger dan in 2016 (8 augustus), 12 dagen vroeger dan in 2015 (13 augustus), en maar liefst 18 dagen vroeger dan in 2014 (19 augustus). In 1997 lag de datum nog eind september. De 'ecologische overconsumptie' van de aarde zorgt voor een dalende biodiversiteit, ontbossing, bodemerosie, een dalend visbestand, een gebrek aan vers water en de opbouw van CO2 in de atmosfeer. De mensheid zit aldus gevangen in een vicieuze cirkel van klimaatverandering, leidend tot nog meer droogteperiodes, bosbranden en orkanen. Global Footprint waarschuwt dat die evolutie steeds meer leidt tot migraties naar steden en naar andere landen. Leider Mathis Wackernagel van de organisatie stelt vast dat, doordat de 'ecologische schuld-dag' jaarlijks steeds vroeger valt, de diverse economieën 'een ponzi-schema met onze planeet' spelen. Enkel als we stoppen met het plunderen van de planeet en met het gebruiken van fossiele brandstoffen kan de toekomst de mensheid nog toelachen, meent hij. Tot de door de ngo aangehaalde dringende maatregelen behoren een drastische reductie van het autoverkeer, het halveren van de voedseloverschotten, het verminderen van de vleesconsumptie en het afstoppen van de demografische groei. Ook in eigen land is er nog veel werk om de uitstoot te verminderen. Sofie Luyten, Policy director van WWF-België: 'Enkel een ambitieus klimaatbeleid kan de CO2-uitstoot terugdringen. Dat betekent dat onze overheden kiezen voor massale investeringen in hernieuwbare energie, het CO2-neutraal maken van onze gebouwen en het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het belangrijk om zowel industrie als consumenten te stimuleren om te kiezen voor meer plantaardige producten, meer lokale voeding en minder verpakkingen, om over te stappen naar een circulaire economie op basis van recyclage en hergebruik, om de infrastructuur te voorzien die uitnodigt tot een duurzame mobiliteit, enz. Samen is het mogelijk om al in 2019 de trend te keren en de Overshoot Day terug te duwen richting herfst.'