Glyfosaat, vooral bekend onder de marktnaam Roundup, is een van de meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen ter wereld. Maar het middel is erg omstreden. Het wordt onder meer in verband gebracht met de teloorgang van insectenpopulaties en daarmee ook belangrijke bestuivers zoals bijen.

In 2015 oordeelde het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) bovendien dat de stof 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is voor mensen.

Totaalverbod

De Duitse minister van Leefmilieu Svenja Schulze heeft aangekondigd dat ze het gebruik van glyfosaat wil uitfaseren om het tegen eind 2023 helemaal te verbieden. Het verbod geldt niet alleen in de landbouw, maar ook voor consumenten en groendiensten. Schulze wijst er op dat insecten een belangrijke rol spelen in onze ecosystemen, maar dat ze zowel in hoeveelheid als diversiteit sterk afgenomen zijn in Duitsland in de voorbije decennia.

De maatregel maakt deel uit van een breder plan van de regering om de teloorgang van insecten tegen te gaan. De Duitse regering wil meer milieuvriendelijke alternatieven ondersteunen en het aandeel van biologische landbouw verdubbelen van de huidige negen naar twintig procent van het landbouwareaal.

Interne verdeeldheid

Opvallend is dat Duitsland zich amper twee jaar geleden nog verzette tegen een Europees verbod op glyfosaat. De minister van Landbouw ging toen in tegen het standpunt van het ministerie van Leefmilieu, en de Duitse stem gaf de doorslag voor een verlenging van de Europese vergunning voor glyfosaat van vijf jaar.

Minister van Landbouw Julia Klöckner noemt bijen nu in een persbericht ook 'van systemisch belang' en schaart zich achter het gemeenschappelijk plan met het ministerie van Leefmilieu.

De minister geeft toe dat het plan een economische impact zal hebben voor de landbouwsector, maar benadrukt dat de overheid in financiële steun heeft voorzien.

Glyfosaat, vooral bekend onder de marktnaam Roundup, is een van de meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen ter wereld. Maar het middel is erg omstreden. Het wordt onder meer in verband gebracht met de teloorgang van insectenpopulaties en daarmee ook belangrijke bestuivers zoals bijen. In 2015 oordeelde het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) bovendien dat de stof 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is voor mensen. De Duitse minister van Leefmilieu Svenja Schulze heeft aangekondigd dat ze het gebruik van glyfosaat wil uitfaseren om het tegen eind 2023 helemaal te verbieden. Het verbod geldt niet alleen in de landbouw, maar ook voor consumenten en groendiensten. Schulze wijst er op dat insecten een belangrijke rol spelen in onze ecosystemen, maar dat ze zowel in hoeveelheid als diversiteit sterk afgenomen zijn in Duitsland in de voorbije decennia.De maatregel maakt deel uit van een breder plan van de regering om de teloorgang van insecten tegen te gaan. De Duitse regering wil meer milieuvriendelijke alternatieven ondersteunen en het aandeel van biologische landbouw verdubbelen van de huidige negen naar twintig procent van het landbouwareaal.Opvallend is dat Duitsland zich amper twee jaar geleden nog verzette tegen een Europees verbod op glyfosaat. De minister van Landbouw ging toen in tegen het standpunt van het ministerie van Leefmilieu, en de Duitse stem gaf de doorslag voor een verlenging van de Europese vergunning voor glyfosaat van vijf jaar.Minister van Landbouw Julia Klöckner noemt bijen nu in een persbericht ook 'van systemisch belang' en schaart zich achter het gemeenschappelijk plan met het ministerie van Leefmilieu.De minister geeft toe dat het plan een economische impact zal hebben voor de landbouwsector, maar benadrukt dat de overheid in financiële steun heeft voorzien.