Lood is wereldwijd het meest schadelijke gif voor het milieu, zo blijkt uit een studie van de Zwitserse stichting Green Cross en de internationale non-profitorganisatie Pure Earth. Lood wordt gedolven in mijnen en komt ook vrij bij de recyclage van autobatterijen. Ongeveer 26 miljoen mensen in landen met lage en gemiddelde inkomens zijn rechtsteeks blootgesteld aan het zware metaal.

Behalve lood zijn ook kwik, chroom-6, radionucliden, pesticiden en cadmium gevaarlijk. Ongeveer 95 miljoen mensen zijn onmiddellijk blootgesteld aan de schadelijke stoffen, klinkt het.

Kwik wordt vaak uitgestoten door steenkoolcentrales en komt in vele industriële producten voor zoals thermometers en spaarlampen. Chroom-6 komt dan weer voor in onder meer gelooid leer en roestvrij kookgerei uit staal. Radionucliden komen bijvoorbeeld vrij bij uraniumontginning en bij het gebruik van radiologische producten in medische technologie.

Pesticiden komen vooral voor in de landbouw, terwijl cadmium een bijproduct is van zinkwinning en de productie van pesticiden en meststoffen.

Ziektes

Ziektes veroorzaakt door die stoffen zijn - in tegenstelling tot infectieziektes zoals aids, tbc en malaria - nog steeds een onderschat probleem, aldus David Hanrahan van Pure Earth. In 2012 kwamen naar schatting 8 miljoen mensen om het leven in ontwikkelings- en groeilanden door contact met vervuilde lucht, verontreinigd water of vervuilde aarde.

Blootstelling aan lood door het inademen van verontreinigde lucht of de inname van vervuilde grond, water of voedingsmiddelen kan schade berokkenen aan het zenuwstelsel. Bij hoge concentraties is loodvergiftiging dodelijk.

Voor de studie is de belasting op het milieu in 49 landen onderzocht, waaronder India, Rusland, Mexico en Indonesië. In het rapport staan geen gegevens over EU-landen.

Pure Earth zet zich naar eigen zeggen in voor de oplossing van levensbedreigende milieuproblemen in ontwikkelingslanden. Green Cross tracht dan weer de schade na industriële en militaire rampen te bestrijden, door bijvoorbeeld vervuilde sites uit het tijdperk van de Koude Oorlog op te ruimen. (Belga/TE)

Lood is wereldwijd het meest schadelijke gif voor het milieu, zo blijkt uit een studie van de Zwitserse stichting Green Cross en de internationale non-profitorganisatie Pure Earth. Lood wordt gedolven in mijnen en komt ook vrij bij de recyclage van autobatterijen. Ongeveer 26 miljoen mensen in landen met lage en gemiddelde inkomens zijn rechtsteeks blootgesteld aan het zware metaal. Behalve lood zijn ook kwik, chroom-6, radionucliden, pesticiden en cadmium gevaarlijk. Ongeveer 95 miljoen mensen zijn onmiddellijk blootgesteld aan de schadelijke stoffen, klinkt het. Kwik wordt vaak uitgestoten door steenkoolcentrales en komt in vele industriële producten voor zoals thermometers en spaarlampen. Chroom-6 komt dan weer voor in onder meer gelooid leer en roestvrij kookgerei uit staal. Radionucliden komen bijvoorbeeld vrij bij uraniumontginning en bij het gebruik van radiologische producten in medische technologie. Pesticiden komen vooral voor in de landbouw, terwijl cadmium een bijproduct is van zinkwinning en de productie van pesticiden en meststoffen. Ziektes veroorzaakt door die stoffen zijn - in tegenstelling tot infectieziektes zoals aids, tbc en malaria - nog steeds een onderschat probleem, aldus David Hanrahan van Pure Earth. In 2012 kwamen naar schatting 8 miljoen mensen om het leven in ontwikkelings- en groeilanden door contact met vervuilde lucht, verontreinigd water of vervuilde aarde. Blootstelling aan lood door het inademen van verontreinigde lucht of de inname van vervuilde grond, water of voedingsmiddelen kan schade berokkenen aan het zenuwstelsel. Bij hoge concentraties is loodvergiftiging dodelijk. Voor de studie is de belasting op het milieu in 49 landen onderzocht, waaronder India, Rusland, Mexico en Indonesië. In het rapport staan geen gegevens over EU-landen. Pure Earth zet zich naar eigen zeggen in voor de oplossing van levensbedreigende milieuproblemen in ontwikkelingslanden. Green Cross tracht dan weer de schade na industriële en militaire rampen te bestrijden, door bijvoorbeeld vervuilde sites uit het tijdperk van de Koude Oorlog op te ruimen. (Belga/TE)