Het was al bekend dat leeuwen de roep van andere individuen kunnen herkennen, waardoor ze bijvoorbeeld verre metgezellen herkennen of vijandige buren kunnen vermijden. Maar wetenschappers tastten in het duister over welke kenmerken in de brul nu precies die identiteitsinformatie overbrengen.

Daarom werd een patroonherkenningsalgoritme getraind om het gebrul van elk individu te 'leren'. De wetenschappers maakten daarvoor gebruik audiofragmenten die geregistreerd zijn door biologgers: apparaatjes aan de bestaande GPS-halsband van wilde leeuwen. Het apparaat neemt de bewegingsgegevens op, maar ook audio.

De resultaten verrasten de wetenschappers: het algoritme kan met een nauwkeurigheid van 91,5 procent individuele leeuwen herkennen. Het algoritme geeft ook indicaties dat subtiele frequentieverschillen aan de basis liggen van het herkenningsmechanisme bij leeuwen.

Bescherming

Het onderzoek kan volgens de wetenschappers belangrijke praktische gevolgen hebben op het terrein, omdat het kan helpen bij milieubescherming.

'Het aantal Afrikaanse leeuwen neemt af en het ontwikkelen van kosteneffectieve instrumenten voor het monitoren en uiteindelijk beter beschermen van populaties is een prioriteit voor natuurbescherming', zegt Andrew Loveridge van het Department of Zoology aan de Universiteit van Oxford. 'De mogelijkheid om op afstand het aantal individuele leeuwen in een populatie te beoordelen aan de hand van hun gebrul, zou een revolutie kunnen betekenen voor de manier waarop leeuwenpopulaties worden beoordeeld.'

Het was al bekend dat leeuwen de roep van andere individuen kunnen herkennen, waardoor ze bijvoorbeeld verre metgezellen herkennen of vijandige buren kunnen vermijden. Maar wetenschappers tastten in het duister over welke kenmerken in de brul nu precies die identiteitsinformatie overbrengen.Daarom werd een patroonherkenningsalgoritme getraind om het gebrul van elk individu te 'leren'. De wetenschappers maakten daarvoor gebruik audiofragmenten die geregistreerd zijn door biologgers: apparaatjes aan de bestaande GPS-halsband van wilde leeuwen. Het apparaat neemt de bewegingsgegevens op, maar ook audio.De resultaten verrasten de wetenschappers: het algoritme kan met een nauwkeurigheid van 91,5 procent individuele leeuwen herkennen. Het algoritme geeft ook indicaties dat subtiele frequentieverschillen aan de basis liggen van het herkenningsmechanisme bij leeuwen. Het onderzoek kan volgens de wetenschappers belangrijke praktische gevolgen hebben op het terrein, omdat het kan helpen bij milieubescherming.'Het aantal Afrikaanse leeuwen neemt af en het ontwikkelen van kosteneffectieve instrumenten voor het monitoren en uiteindelijk beter beschermen van populaties is een prioriteit voor natuurbescherming', zegt Andrew Loveridge van het Department of Zoology aan de Universiteit van Oxford. 'De mogelijkheid om op afstand het aantal individuele leeuwen in een populatie te beoordelen aan de hand van hun gebrul, zou een revolutie kunnen betekenen voor de manier waarop leeuwenpopulaties worden beoordeeld.'