Weinig mensen zijn mentaal bestand tegen opsluiting, laat staan tegen eenzame opsluiting.

Toch is dat wat te veel mensapen, en vooral chimpansees, ondergaan, zoals begin dit jaar nog bewezen werd toen een oude vrouw in ons land dierenbeschermingsorganisaties wilde stoppen een chimpansee te bevrijden die ze jarenlang in een krap hok had opgesloten.

Veel te weinig mensen zijn zich bewust van het gegeven dat chimpansees en andere mensapen sterk ontwikkelde mentale capaciteiten hebben, en dat ze kunnen lijden onder de gevolgen van gevangenschap. Goedmenende zoos pogen voortdurend initiatieven te nemen om te vermijden dat de mentaal levendige dieren zich te pletter vervelen in hun kooien.

Het vakblad Public Library of Science ONE heeft nu een soort catalogus gepubliceerd van de gedragsafwijkingen die chimpansees in gevangenschap kunnen vertonen. De lijst leest als een klassiek gamma van gedragsstoornissen bij de mens, variërend van zelfverminking tot het eten van uitwerpselen. Onderzoekers besloten dat mentale aftakeling inherent is aan het leven in gevangenschap van mensapen.

Wat niet wil zeggen dat álle apen afwijkend gedrag vertonen. Maar het zijn er te veel om goed te zijn. Het afwijkend gedrag wordt ook vastgesteld in omstandigheden waarin dierenverzorgers véél inspanningen leveren om de apen afleiding te bezorgen. Of met andere woorden: sommige chimpansees zijn gewoon niet gemaakt om in gevangenschap te moeten leven. (DD)

Weinig mensen zijn mentaal bestand tegen opsluiting, laat staan tegen eenzame opsluiting. Toch is dat wat te veel mensapen, en vooral chimpansees, ondergaan, zoals begin dit jaar nog bewezen werd toen een oude vrouw in ons land dierenbeschermingsorganisaties wilde stoppen een chimpansee te bevrijden die ze jarenlang in een krap hok had opgesloten. Veel te weinig mensen zijn zich bewust van het gegeven dat chimpansees en andere mensapen sterk ontwikkelde mentale capaciteiten hebben, en dat ze kunnen lijden onder de gevolgen van gevangenschap. Goedmenende zoos pogen voortdurend initiatieven te nemen om te vermijden dat de mentaal levendige dieren zich te pletter vervelen in hun kooien. Het vakblad Public Library of Science ONE heeft nu een soort catalogus gepubliceerd van de gedragsafwijkingen die chimpansees in gevangenschap kunnen vertonen. De lijst leest als een klassiek gamma van gedragsstoornissen bij de mens, variërend van zelfverminking tot het eten van uitwerpselen. Onderzoekers besloten dat mentale aftakeling inherent is aan het leven in gevangenschap van mensapen. Wat niet wil zeggen dat álle apen afwijkend gedrag vertonen. Maar het zijn er te veel om goed te zijn. Het afwijkend gedrag wordt ook vastgesteld in omstandigheden waarin dierenverzorgers véél inspanningen leveren om de apen afleiding te bezorgen. Of met andere woorden: sommige chimpansees zijn gewoon niet gemaakt om in gevangenschap te moeten leven. (DD)