In principe komen in deze rubriek uitsluitend dieren aan bod die al in Vlaanderen zijn waargenomen, maar af en toe lopen we vooruit op de feiten. De kans is trouwens reëel dat de reuzenteek er al is. In Nederland en Engeland zijn volwassen exemplaren op paarden gevonden. In Duitsland blijkt de soort de winter te kunnen overleven.
...