Bedreigde diersoorten kunnen interessante wetenschappelijke inzichten opleveren. De gewone zoutloper is een overwegend zwarte loopkever die gebonden is aan zoute leefomstandigheden. Hij komt dus vooral langs kusten voor, van Noord-Europa tot in de Middellandse Zee. Zijn leefgebied beperkt zich tot schorren en zoutmoerassen. Bij ons is hij de jongste jaren alleen in het Zwin gezien.
...