Veel nuttiger dan de doodgraver vind je ze niet in onze natuur. De 1 tot 4 centimeter lange kever met een opvallend oranjerood patroon op zijn rugschilden is een meester-recycleerder. Hij leeft van wat hij in kadavertjes van muizen en kleine vogels vindt, inbegrepen vliegenmaden. Zodra hij in voortplantingsmodus komt, recupereert hij energie en materie uit dode dieren om ze in zijn kroost te pompen.
...