De patrijs is in Vlaanderen een bedreigde vogelsoort. Haar status kreeg het label 'kwetsbaar'. Zoals bijna alle akkervogels heeft ze zware klappen gekregen als gevolg van de verloedering van haar lievelingsbiotoop. De intensivering van de landbouw met de bijbehorende pesticiden en vernietiging van kleine landschapselementen, zoals hagen en geschikte voederplekjes, is catastrofaal gebleken voor de soort. Tussen 2007 en 2016 nam haar broedbestand met 56 procent af (en in 2007 was het al een stuk lager dan voordien).
...