Het dierenartsenkoppel An Martel en Frank Pasmans van de Universiteit Gent zijn wereldautoriteiten in de strijd tegen schimmelziekten die amfibieën bedreigen. Amfibieën zijn waarschijnlijk de sterkst met uitsterven bedreigde diergroep ter wereld. Sci...

Het dierenartsenkoppel An Martel en Frank Pasmans van de Universiteit Gent zijn wereldautoriteiten in de strijd tegen schimmelziekten die amfibieën bedreigen. Amfibieën zijn waarschijnlijk de sterkst met uitsterven bedreigde diergroep ter wereld. Science wijdde een vier pagina's lange reportage aan het werk van het koppel. In de lente beschreven ze met collega's in Nature hun onderzoek naar de effecten van een schimmel die uit Azië werd ingevoerd met amfibieën voor de handel in speciale huisdieren. De schimmel ontsnapte en blijkt vooral dodelijk voor onze vuursalamander. De vrees bestaat dat die de woekerende schimmel niet zal overleven. In Azië hebben salamanders er weerstand tegen verworven, maar daar zijn mogelijk miljoenen jaren overheen gegaan. Recent beschreef het team rond Martel en Pasmans in Proceedings of the Royal Society B onderzoek naar de reacties van de zeldzame geelbuikvuurpad op een schimmelinfectie die specifiek padden treft. De dieren sterven sneller als ze geïnfecteerd worden, en toch kunnen geïnfecteerde populaties stabiel blijven, mogelijk omdat jongere dieren gemakkelijker overleven als oudere sterven. De vrees bestaat echter dat de klimaatopwarming die dynamiek tussen schimmel en slachtoffer kan verstoren.