Wereldwijd is er een massale insectensterfte. Het is een trend die zich jaar na jaar doorzet. En dat is absoluut geen goede zaak. Het verlies aan biodiversiteit bij de populaties onderaan de voedselpiramide leidt tot een verstoring van het natuurlijk evenwicht over de hele lijn. En dat heeft een aantal nare gevolgen: wildgroei van eenzijdige populaties die leidt tot het uitbreken van plagen, een gebrek aan natuurlijke 'vijanden', gebrekkige bevruchting van gewassen...
...