Het protest van de zogenaamde gele hesjes tegen het duurder worden van de fossiele brandstoffen geeft een onhebbelijk gevoel. Je kunt bijna niet anders dan er een verhaal van sociale klassen in zien: arme mensen hebben het moeilijker met vrij snel stijgende brandstofprijzen die politici doorvoeren dan minder arme. Als de ontevredenen hun geworstel met het leven linken aan dure uittredings- en andere vergoedingen waar politici zich graag van bedienen, krijg je grote onvrede en moet je niet verwonderd zijn dat er sociale onrust komt. Trop is te veel.
...