In Vlaanderen is 62 procent van de zoetwatervissen bedreigd of uitgestorven. Dat blijkt uit de nieuwe Rode Lijst, beschreven in het rapport "Natuurindicatoren 2013" van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Van de 42 geëvalueerde zoetwatervissen en prikken worden er drie soorten als "regionaal uitgestorven" beschouwd, terwijl er acht "ernstig bedreigd" zijn, twee "bedreigd" en acht kwetsbaar. Daarnaast worden nog eens vijf soorten beoordeeld als "bijna in gevaar", terwijl vijftien soorten momenteel niet in gevaar zijn.

Habitat

Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is volgens het INBO een gevolg van de afname van de oppervlakte geschikt habitat en van de dalende habitatkwaliteit.

Een lichtpunt: door de verbeterde waterkwaliteit van het Schelde-estuarium komt fint en zeeprik opnieuw voor (en verdwijnen die soorten uit de categorie "regionaal uitgestorven"). Ondanks de jaarlijkse bepoting met glasaal, is de paling daarentegen in de categorie "ernstig bedreigd" terechtgekomen.

Bosbeheer

Uit de Natuurindicatoren blijkt verder dat in bijna twee derde van het Natura-2000 areaal (65.000 ha) er een overschrijding is van de kritische stikstofdeposities. Tot slot nog een positieve noot: één van de doelstellingen van het MINA-plan, om 70.000 hectare kwaliteitsvolle natuur onder natuurbeheer te realiseren, is al voor 96 procent gerealiseerd.

De toename met 4.122 ha ten opzichte van 2011, het begin van de planperiode, resulteerde in 67.525 ha beheerde natuur. "De oppervlakte nam het meest toe bij de bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheersplan (+2.704 ha), maar ook de domeinbossen met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer (+776 ha) en de erkende natuurreservaten (+424 ha) deden het voortreffelijk", aldus Heide Demolder (INBO). (Belga/EE)

In Vlaanderen is 62 procent van de zoetwatervissen bedreigd of uitgestorven. Dat blijkt uit de nieuwe Rode Lijst, beschreven in het rapport "Natuurindicatoren 2013" van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Van de 42 geëvalueerde zoetwatervissen en prikken worden er drie soorten als "regionaal uitgestorven" beschouwd, terwijl er acht "ernstig bedreigd" zijn, twee "bedreigd" en acht kwetsbaar. Daarnaast worden nog eens vijf soorten beoordeeld als "bijna in gevaar", terwijl vijftien soorten momenteel niet in gevaar zijn. HabitatHet verdwijnen of achteruitgaan van soorten is volgens het INBO een gevolg van de afname van de oppervlakte geschikt habitat en van de dalende habitatkwaliteit. Een lichtpunt: door de verbeterde waterkwaliteit van het Schelde-estuarium komt fint en zeeprik opnieuw voor (en verdwijnen die soorten uit de categorie "regionaal uitgestorven"). Ondanks de jaarlijkse bepoting met glasaal, is de paling daarentegen in de categorie "ernstig bedreigd" terechtgekomen. BosbeheerUit de Natuurindicatoren blijkt verder dat in bijna twee derde van het Natura-2000 areaal (65.000 ha) er een overschrijding is van de kritische stikstofdeposities. Tot slot nog een positieve noot: één van de doelstellingen van het MINA-plan, om 70.000 hectare kwaliteitsvolle natuur onder natuurbeheer te realiseren, is al voor 96 procent gerealiseerd. De toename met 4.122 ha ten opzichte van 2011, het begin van de planperiode, resulteerde in 67.525 ha beheerde natuur. "De oppervlakte nam het meest toe bij de bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheersplan (+2.704 ha), maar ook de domeinbossen met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer (+776 ha) en de erkende natuurreservaten (+424 ha) deden het voortreffelijk", aldus Heide Demolder (INBO). (Belga/EE)