Donderdag 11 november stond, naast de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, in het teken van de vrouw. Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) organiseerde voor de 39e keer een vrouwendag: een denkdag over de toekomst van het feminisme en de vrouwenbeweging. Jong Gezond Verstand, de autonome jongerenvereniging van LDD, roept op tot meer aandacht voor de emancipatie van moslima's in ons land.

Jong Gezond Verstand is van mening dat de feministische droom van de emancipatie van vrouw anno 2010 in het Westen in grote mate werkelijkheid geworden is. Wij geloven in de absolute gelijkwaardigheid van man en vrouw. We leven echter in een open samenleving met een grote groep inwijkelingen. Het migratiebeleid van de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat nieuwe bevolkingsgroepen zich hier gevestigd hebben.

Vandaag is het algemeen geweten dat het integratieproces van deze nieuwe Belgen op vele vlakken mislukt is. De taalachterstand, concentratiewijken, hoofddoeken, minaretten en de gevangenispopulatie zijn hiervan duidelijke symptomen. Het integratiedebat leidt vaak naar de vraag of we fundamentele grondrechten van onze maatschappij zoals vrijheid van meningsuiting, democratie, scheiding der machten, gelijkheid man-vrouw, godsdienstvrijheid etc. kunnen opleggen.

Volgens de multicul-elite moeten we ons vooral passief opstellen en gedogen. Het recent verschenen eindrapport 'Rondetafels van de Interculturaliteit 2010' bevestigde deze stelling: "de meerderheid moet zich in de samenleving binnen de redelijke grenzen aanpassen aan de verzuchtingen van minderheden om hun integratie te bevorderen." Deze houding is volgens JGV echter volledig fout. We mogen onze waarden en normen niet verloochenen en moeten meer inspanningen leveren om deze uit te dragen. Volgens politiek secretaris Dieter Keuten was de Vrouwendag een uitgelezen gelegenheid om de emancipatie van de moslimvrouw in de aandacht te brengen. Het is de Turkse uit Houthalen, de Marokaanse uit Borgerhout of de Soedanese uit Elsene die het ontbreekt aan vrouwenrechten.

Het Vrouwen Overleg Komitee noemt zichzelf expliciet multicultureel. We vragen hen dan ook het multiculturele debat niet uit de weg te gaan. In onze buurlanden is deze kwestie brandend actueel, Geert Wilders heeft bijzonder veel bijval in Nederland en Angela Merkel bezong onlangs het mislukken van de multiculturele maatschappij. Deze discussie zal onvermijdelijk in ons land ook gevoerd worden. Volgens JGV kunnen de feministen een bijzonder positieve bijdrage leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk. De vrouwenbeweging heeft een unieke positie om de integratie van moslimvrouwen te bevorderen. Het is de hoogste tijd om de strijd voor vrouwenrechten te concentreren op de vrouwen die dit het meest nodig hebben. Bovendien weten we allemaal dat in de meeste gevallen de moeder de hoeksteen is van het gezin. Een succesvolle emancipatie van de moslimvrouw zou daarom van onschatbare waarde kunnen zijn voor de integratie van de komende generaties."

Dieter Keuten Politiek secretaris Jong Gezond Verstand vzw.

Donderdag 11 november stond, naast de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, in het teken van de vrouw. Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) organiseerde voor de 39e keer een vrouwendag: een denkdag over de toekomst van het feminisme en de vrouwenbeweging. Jong Gezond Verstand, de autonome jongerenvereniging van LDD, roept op tot meer aandacht voor de emancipatie van moslima's in ons land. Jong Gezond Verstand is van mening dat de feministische droom van de emancipatie van vrouw anno 2010 in het Westen in grote mate werkelijkheid geworden is. Wij geloven in de absolute gelijkwaardigheid van man en vrouw. We leven echter in een open samenleving met een grote groep inwijkelingen. Het migratiebeleid van de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat nieuwe bevolkingsgroepen zich hier gevestigd hebben. Vandaag is het algemeen geweten dat het integratieproces van deze nieuwe Belgen op vele vlakken mislukt is. De taalachterstand, concentratiewijken, hoofddoeken, minaretten en de gevangenispopulatie zijn hiervan duidelijke symptomen. Het integratiedebat leidt vaak naar de vraag of we fundamentele grondrechten van onze maatschappij zoals vrijheid van meningsuiting, democratie, scheiding der machten, gelijkheid man-vrouw, godsdienstvrijheid etc. kunnen opleggen. Volgens de multicul-elite moeten we ons vooral passief opstellen en gedogen. Het recent verschenen eindrapport 'Rondetafels van de Interculturaliteit 2010' bevestigde deze stelling: "de meerderheid moet zich in de samenleving binnen de redelijke grenzen aanpassen aan de verzuchtingen van minderheden om hun integratie te bevorderen." Deze houding is volgens JGV echter volledig fout. We mogen onze waarden en normen niet verloochenen en moeten meer inspanningen leveren om deze uit te dragen. Volgens politiek secretaris Dieter Keuten was de Vrouwendag een uitgelezen gelegenheid om de emancipatie van de moslimvrouw in de aandacht te brengen. Het is de Turkse uit Houthalen, de Marokaanse uit Borgerhout of de Soedanese uit Elsene die het ontbreekt aan vrouwenrechten. Het Vrouwen Overleg Komitee noemt zichzelf expliciet multicultureel. We vragen hen dan ook het multiculturele debat niet uit de weg te gaan. In onze buurlanden is deze kwestie brandend actueel, Geert Wilders heeft bijzonder veel bijval in Nederland en Angela Merkel bezong onlangs het mislukken van de multiculturele maatschappij. Deze discussie zal onvermijdelijk in ons land ook gevoerd worden. Volgens JGV kunnen de feministen een bijzonder positieve bijdrage leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk. De vrouwenbeweging heeft een unieke positie om de integratie van moslimvrouwen te bevorderen. Het is de hoogste tijd om de strijd voor vrouwenrechten te concentreren op de vrouwen die dit het meest nodig hebben. Bovendien weten we allemaal dat in de meeste gevallen de moeder de hoeksteen is van het gezin. Een succesvolle emancipatie van de moslimvrouw zou daarom van onschatbare waarde kunnen zijn voor de integratie van de komende generaties." Dieter Keuten Politiek secretaris Jong Gezond Verstand vzw.