Het FotoMuseum in Antwerpen krijgt eindelijk een nieuwe directeur. Zal Elviera Velghe voor een nieuw elan kunnen zorgen op de Waalse kaai?

Op 2 mei treedt de Brugse Elviera Velghe (°1972) aan als nieuwe directeur van het Provinciaal FotoMuseum in Antwerpen. Velghe is master in de kunstwetenschappen en werd geselecteerd uit een dertigtal kandidaten.

Ze werkte drie jaar in het onderwijs alvorens naar de Musea Brugge te verkassen. Vanaf 2001 was ze actief in het Groeningemuseum. Aanvankelijk als publieksmedewerkster voor allerlei jeugdinitiatieven, later als adjunct-conservator.

Vorig jaar coördineerde ze de veelbesproken Karel de Stoutetentoonstelling. Hoewel fotografie voor haar een relatief nieuw terrein is, ontbreekt het haar niet aan ideeën.

Ze wil het tentoonstellingsbeleid van het FotoMuseum aanscherpen door de exposities meer te diversifiëren met nadruk op kwaliteit en innovatie. 'Trendy, degelijk en dynamisch' worden voortaan de sleutelbegrippen op de Waalse Kaai.

Nadat haar voorganger Christoph Ruys eind 2008 was opgestapt, viel er van een coherent beleid niet zoveel meer te merken. Ruys had wel nog een beperkt programma van grote evenementen opgesteld voor de maanden na zijn vertrek, maar de kleinere exposities waren nattevingerwerk. Tijdens zijn jaren aan het hoofd van het FotoMuseum had Ruys nagelaten om een heldere interne organisatiestructuur uit te tekenen, waarin de taken en bevoegdheden van de artistieke en andere medewerkers duidelijk werden omschreven. Improvisatie was troef, zeker nadat twee basismedewerksters voor langere tijd inactief werden.

Bovendien komen de twee steunpilaren van het museum - Pool Andries (collectievorming en -beheer) en Luk Salu (bibliotheek/documentatie) - straks in aanmerking voor een (vervroegd) pensioen. Zij zullen hun jarenlang opgebouwde encyclopedische kennis niet kunnen doorgeven aan een assistent-medewerker, om de simpele reden dat die er niet is. Als ze vertrekken, nemen ze de harde schijf met hun kennis mee, zonder achterlating van een kopie.

Het ziet er dus niet zo goed uit voor mevrouw Velghe. De provinciale administratieve structuren zijn log en niet berekend op museale praktijken. Zo heeft het bijvoorbeeld een jaar geduurd voor er een examen werd uitgeschreven om de opvolging van Ruys te regelen.

De bezoldiging van mevrouw Velghe staat overigens ook niet in verhouding tot de verantwoordelijkheden die met haar functie gepaard gaan. De collectie en de knowhow van het FotoMuseum zijn uniek voor België. Dat brengt dus verantwoordelijkheden mee voor de betrokken overheid: een behoorlijk budget, een efficiënt personeelsorganigram, toekomstgerichte perspectieven in verband met de materiële infrastructuur en een gezonde belangstelling vanwege de betrokken leidende ambtenaren en de gedeputeerde.

Dat ontbreekt nu allemaal. De nieuwe directrice van het FotoMuseum staat dus voor een zware opdracht.

Ludo Bekkers

Het FotoMuseum in Antwerpen krijgt eindelijk een nieuwe directeur. Zal Elviera Velghe voor een nieuw elan kunnen zorgen op de Waalse kaai? Op 2 mei treedt de Brugse Elviera Velghe (°1972) aan als nieuwe directeur van het Provinciaal FotoMuseum in Antwerpen. Velghe is master in de kunstwetenschappen en werd geselecteerd uit een dertigtal kandidaten. Ze werkte drie jaar in het onderwijs alvorens naar de Musea Brugge te verkassen. Vanaf 2001 was ze actief in het Groeningemuseum. Aanvankelijk als publieksmedewerkster voor allerlei jeugdinitiatieven, later als adjunct-conservator. Vorig jaar coördineerde ze de veelbesproken Karel de Stoutetentoonstelling. Hoewel fotografie voor haar een relatief nieuw terrein is, ontbreekt het haar niet aan ideeën. Ze wil het tentoonstellingsbeleid van het FotoMuseum aanscherpen door de exposities meer te diversifiëren met nadruk op kwaliteit en innovatie. 'Trendy, degelijk en dynamisch' worden voortaan de sleutelbegrippen op de Waalse Kaai. Nadat haar voorganger Christoph Ruys eind 2008 was opgestapt, viel er van een coherent beleid niet zoveel meer te merken. Ruys had wel nog een beperkt programma van grote evenementen opgesteld voor de maanden na zijn vertrek, maar de kleinere exposities waren nattevingerwerk. Tijdens zijn jaren aan het hoofd van het FotoMuseum had Ruys nagelaten om een heldere interne organisatiestructuur uit te tekenen, waarin de taken en bevoegdheden van de artistieke en andere medewerkers duidelijk werden omschreven. Improvisatie was troef, zeker nadat twee basismedewerksters voor langere tijd inactief werden. Bovendien komen de twee steunpilaren van het museum - Pool Andries (collectievorming en -beheer) en Luk Salu (bibliotheek/documentatie) - straks in aanmerking voor een (vervroegd) pensioen. Zij zullen hun jarenlang opgebouwde encyclopedische kennis niet kunnen doorgeven aan een assistent-medewerker, om de simpele reden dat die er niet is. Als ze vertrekken, nemen ze de harde schijf met hun kennis mee, zonder achterlating van een kopie. Het ziet er dus niet zo goed uit voor mevrouw Velghe. De provinciale administratieve structuren zijn log en niet berekend op museale praktijken. Zo heeft het bijvoorbeeld een jaar geduurd voor er een examen werd uitgeschreven om de opvolging van Ruys te regelen. De bezoldiging van mevrouw Velghe staat overigens ook niet in verhouding tot de verantwoordelijkheden die met haar functie gepaard gaan. De collectie en de knowhow van het FotoMuseum zijn uniek voor België. Dat brengt dus verantwoordelijkheden mee voor de betrokken overheid: een behoorlijk budget, een efficiënt personeelsorganigram, toekomstgerichte perspectieven in verband met de materiële infrastructuur en een gezonde belangstelling vanwege de betrokken leidende ambtenaren en de gedeputeerde. Dat ontbreekt nu allemaal. De nieuwe directrice van het FotoMuseum staat dus voor een zware opdracht. Ludo Bekkers