Aan VRT Nieuws vertelt Open VLD-fractieleider Sas Van Rouveroij dat hij de Vlaamse regering zal interpelleren over het besluit van 7 september 2012, dat de 'controle en single audit' bij de Vlaamse overheid behandelt. Daarin werd onder meer bepaald dat 'entiteitgevoelige en vertrouwelijke informatie' gedurende vijf jaar niet publiek inkijkbaar is, tenzij door de overheden zelf en hun controleactoren. De Vlaamse beroepsinstantie veegde de bepalingen van tafel in een beroepsprocedure omtrent een IWT-audit. "Dat besluit is manifest in strijd met het openbaarheidsdecreet," stelt Van Rouveroij. "De Vlaamse regering heeft geen ruchtbaarheid aan dit besluit gegeven, dus dit was me niet bekend." Van Rouveroij zal de regering over de kwestie interpelleren. Zo wil hij onder meer van minister-president Kris Peeters horen of hij de tegenstrijdigheid erkent, en of hij desgevallend het besluit wil intrekken of wijzigen. (Belga)

Aan VRT Nieuws vertelt Open VLD-fractieleider Sas Van Rouveroij dat hij de Vlaamse regering zal interpelleren over het besluit van 7 september 2012, dat de 'controle en single audit' bij de Vlaamse overheid behandelt. Daarin werd onder meer bepaald dat 'entiteitgevoelige en vertrouwelijke informatie' gedurende vijf jaar niet publiek inkijkbaar is, tenzij door de overheden zelf en hun controleactoren. De Vlaamse beroepsinstantie veegde de bepalingen van tafel in een beroepsprocedure omtrent een IWT-audit. "Dat besluit is manifest in strijd met het openbaarheidsdecreet," stelt Van Rouveroij. "De Vlaamse regering heeft geen ruchtbaarheid aan dit besluit gegeven, dus dit was me niet bekend." Van Rouveroij zal de regering over de kwestie interpelleren. Zo wil hij onder meer van minister-president Kris Peeters horen of hij de tegenstrijdigheid erkent, en of hij desgevallend het besluit wil intrekken of wijzigen. (Belga)