Op 18 februari 2013 velt de tiende kamer van de Raad van State een door gespecialiseerde advocaten als 'hallucinant' omschreven arrest over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Vossekot' van de gemeente Retie. De gemeente wil het sportcentrum Vossekot gevoelig uitbreiden met onder meer voetbalvelden, een sporthal en een dressuurparcours. Daarvoor moet het gewestplan gewijzigd worden, en moet er een boel gronden worden onteigend. Op 12 december 2005 besliste de gemeenteraad het project op te starten.

Maar één gezin dat door de plannen zijn landelijke tuin letterlijk gedecimeerd zou zien (van ongeveer 100 naar 14 are) verzet zich met hand en tand. De Raad van State stelt dat 'bezwaarlijk betwist kan worden' dat het teloorgaan van deze tuin voldoet aan de voorwaarde van het 'moeilijk te herstellen ernstig nadeel'.

Volgens sommigen tart het voornaamste obstakel dat de Raad ziet elke verbeelding. Het betreft de aanwezigheid in de tuin van een nest rode bosmieren - een beschermde diersoort. De Raad stoort zich aan het gegeven dat de bestuursorganen die zich over het project bogen, aanvankelijk 'het volstrekte stilzwijgen behielden over de aan- of afwezigheid van enige beschermde diersoort'. Op basis van dat argument vernietigde hij in een arrest van 20 februari 2008 al een bijzonder plan van aanleg (BPA) voor het project.

Wereldvreemd
Nu gebeurt hetzelfde met het RUP, onder meer omdat de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening van Retie in tweede instantie had geponeerd dat er 'geen enkele aanwijzing' was voor de aanwezigheid van de rode bosmier, en dat er evenmin over gerept werd in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Een terreinbezoek van vijf minuten volstond vorig weekend om vast te stellen dat er zich inderdaad een indrukwekkend rodebosmierennest in de bewuste tuin bevindt. De Raad noemt het 'niet ernstig' dat de gemeente 'zich foute beschouwingen eigen maakte', waardoor het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is, dat elke administratie verplicht zijn werk behoorlijk te doen. Bijgevolg schorst hij het RUP Vossekot.

Het arrest zal het debat over de 'wereldvreemdheid' waarmee de Raad van State infrastructuurwerken vertraagt of onmogelijk maakt, weer aanzwengelen. Terwijl sommigen er opnieuw de ultieme juridische reddingsboei in zullen zien, waarmee burgers zich kunnen verweren tegen projecten die hun persoonlijke belangen schaden. (DD)

Op 18 februari 2013 velt de tiende kamer van de Raad van State een door gespecialiseerde advocaten als 'hallucinant' omschreven arrest over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Vossekot' van de gemeente Retie. De gemeente wil het sportcentrum Vossekot gevoelig uitbreiden met onder meer voetbalvelden, een sporthal en een dressuurparcours. Daarvoor moet het gewestplan gewijzigd worden, en moet er een boel gronden worden onteigend. Op 12 december 2005 besliste de gemeenteraad het project op te starten. Maar één gezin dat door de plannen zijn landelijke tuin letterlijk gedecimeerd zou zien (van ongeveer 100 naar 14 are) verzet zich met hand en tand. De Raad van State stelt dat 'bezwaarlijk betwist kan worden' dat het teloorgaan van deze tuin voldoet aan de voorwaarde van het 'moeilijk te herstellen ernstig nadeel'. Volgens sommigen tart het voornaamste obstakel dat de Raad ziet elke verbeelding. Het betreft de aanwezigheid in de tuin van een nest rode bosmieren - een beschermde diersoort. De Raad stoort zich aan het gegeven dat de bestuursorganen die zich over het project bogen, aanvankelijk 'het volstrekte stilzwijgen behielden over de aan- of afwezigheid van enige beschermde diersoort'. Op basis van dat argument vernietigde hij in een arrest van 20 februari 2008 al een bijzonder plan van aanleg (BPA) voor het project. Wereldvreemd Nu gebeurt hetzelfde met het RUP, onder meer omdat de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening van Retie in tweede instantie had geponeerd dat er 'geen enkele aanwijzing' was voor de aanwezigheid van de rode bosmier, en dat er evenmin over gerept werd in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Een terreinbezoek van vijf minuten volstond vorig weekend om vast te stellen dat er zich inderdaad een indrukwekkend rodebosmierennest in de bewuste tuin bevindt. De Raad noemt het 'niet ernstig' dat de gemeente 'zich foute beschouwingen eigen maakte', waardoor het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is, dat elke administratie verplicht zijn werk behoorlijk te doen. Bijgevolg schorst hij het RUP Vossekot. Het arrest zal het debat over de 'wereldvreemdheid' waarmee de Raad van State infrastructuurwerken vertraagt of onmogelijk maakt, weer aanzwengelen. Terwijl sommigen er opnieuw de ultieme juridische reddingsboei in zullen zien, waarmee burgers zich kunnen verweren tegen projecten die hun persoonlijke belangen schaden. (DD)