Ex-premier Yves Leterme verlaat de Oeso en gaat voor de internationale organisatie IDEA werken. Dat meldt De Tijd en is door CD&V-kringen bevestigd.

Yves Leterme trok zich in 2011 terug uit de nationale politiek en ging aan de slag bij de Oeso, de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling. Hij werd er adjunct-secretaris-generaal, met sociale zaken, onderwijs en bestuur als voornaamste bevoegdheden. Het ging om een mandaat van twee jaar, dat kon worden verlengd, zoals in november vorig jaar ook gebeurde.

De gewezen premier had daarvoor al laten weten niet beschikbaar te zijn voor de verkiezingen. Toch verlaat Leterme nu de Oeso om de nieu­we se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de in­ter­na­ti­o­na­le in­ter-gou­ver­ne­men­te­le or­ga­ni­sa­tie IDEA te worden. De or­ga­ni­sa­tie on­der­steunt we­reld­wijd de de­mo­cra­tie en helpt bij ver­kie­zings­pro­ces­sen. Leterme zou onmiddellijk naar het Zweedse Stockholm verhuizen. (Belga/TE)

Ex-premier Yves Leterme verlaat de Oeso en gaat voor de internationale organisatie IDEA werken. Dat meldt De Tijd en is door CD&V-kringen bevestigd. Yves Leterme trok zich in 2011 terug uit de nationale politiek en ging aan de slag bij de Oeso, de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling. Hij werd er adjunct-secretaris-generaal, met sociale zaken, onderwijs en bestuur als voornaamste bevoegdheden. Het ging om een mandaat van twee jaar, dat kon worden verlengd, zoals in november vorig jaar ook gebeurde. De gewezen premier had daarvoor al laten weten niet beschikbaar te zijn voor de verkiezingen. Toch verlaat Leterme nu de Oeso om de nieu­we se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de in­ter­na­ti­o­na­le in­ter-gou­ver­ne­men­te­le or­ga­ni­sa­tie IDEA te worden. De or­ga­ni­sa­tie on­der­steunt we­reld­wijd de de­mo­cra­tie en helpt bij ver­kie­zings­pro­ces­sen. Leterme zou onmiddellijk naar het Zweedse Stockholm verhuizen. (Belga/TE)