Serge Brammertz werd in 1962 geboren in Eupen. Hij studeerde rechten en criminologie aan verschillende Belgische universiteiten en promoveerde vervolgens in het Duitse Freiburg. Als lid van de Duitstalige gemeenschap spreekt hij vloeiend Duits, Frans, Nederlands en Engels.

Brammertz begon zijn gerechtelijke loopbaan aan de balie in Verviers. In 1989 werd hij benoemd tot procureur des Konings in Eupen. Vanaf 1997 werkte hij als federaal procureur. Hij was tevens hoogleraar rechten aan de universiteit van Luik.

Internationale carrière

Van 2002 tot 2007 was Brammertz plaatsvervangend aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij hield zich toen vooral bezig met het onderzoek naar schendingen van de mensenrechten in conflictgebieden als Congo, Darfoer en Oeganda.

"Duizenden kinderen worden ontvoerd, verkracht en vermoord door een rebellengroep van enkele honderden mensen", vertelde Brammertz in 2011 in een interview met Knack over Oeganda. "Maar zeven jaar na de arrestatiebevelen gaan ze nog altijd hun gang. Zoiets heeft een impact op de geloofwaardigheid van de internationale justitie."

Hij werkte in die jaren ook in opdracht van de Raad van Europa, de Europese Commissie en de Internationale Organisatie voor Migratie. In 2006 werd hij door VN-secretaris-generaal Kofi Annan benoemd tot hoofd van de internationale onderzoekscommissie naar de moord op de Libanese premier Rafik Hariri.

Joegoslaviëtribunaal

Maar in 2008 nam Brammertz ontslag uit die functie. Hij volgde toen de Zwitserse juriste Carla Del Ponte op als hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Na zijn aantreden werden oorlogsmisdadigers als Goran Hadzic, Radovan Karadzic en Ratko Mladic opgepakt.

"Toen ik hier in januari 2008 aan de slag ging, waren ook veel van mijn medewerkers pessimistisch", aldus Brammertz. "Nu vindt bijna iedereen het normaal dat Karadzic en Mladic voor de rechter verschijnen, maar enkele jaren geleden werd dat nog als een utopie beschouwd."

Nominatie

Het is ook voor zijn werk bij het Joegoslaviëtribunaal dat Brammertz genomineerd werd voor de Nobelprijs. Hij werd in januari in die functie voorgedragen door de vereniging Moeders uit Srebrenica en het Internationaal Instituut voor Oosterse en Balkanstudies. Zelf spreekt Serge Brammertz vol trots over de verwezenlijkingen van het tribunaal.

"Madeleine Albright zat als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toen in 1993 het tribunaal werd opgericht", vertelt hij. "Toen ze enkele maanden geleden op een conferentie was in Den Haag, gaf ze toe dat zij en haar collega's nooit hadden gedacht dat het tribunaal werkelijk zou worden opgestart, laat staan dat het mensen zou arresteren én veroordelen", aldus Brammertz in Knack. (YD)

Serge Brammertz werd in 1962 geboren in Eupen. Hij studeerde rechten en criminologie aan verschillende Belgische universiteiten en promoveerde vervolgens in het Duitse Freiburg. Als lid van de Duitstalige gemeenschap spreekt hij vloeiend Duits, Frans, Nederlands en Engels.Brammertz begon zijn gerechtelijke loopbaan aan de balie in Verviers. In 1989 werd hij benoemd tot procureur des Konings in Eupen. Vanaf 1997 werkte hij als federaal procureur. Hij was tevens hoogleraar rechten aan de universiteit van Luik.Van 2002 tot 2007 was Brammertz plaatsvervangend aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij hield zich toen vooral bezig met het onderzoek naar schendingen van de mensenrechten in conflictgebieden als Congo, Darfoer en Oeganda."Duizenden kinderen worden ontvoerd, verkracht en vermoord door een rebellengroep van enkele honderden mensen", vertelde Brammertz in 2011 in een interview met Knack over Oeganda. "Maar zeven jaar na de arrestatiebevelen gaan ze nog altijd hun gang. Zoiets heeft een impact op de geloofwaardigheid van de internationale justitie."Hij werkte in die jaren ook in opdracht van de Raad van Europa, de Europese Commissie en de Internationale Organisatie voor Migratie. In 2006 werd hij door VN-secretaris-generaal Kofi Annan benoemd tot hoofd van de internationale onderzoekscommissie naar de moord op de Libanese premier Rafik Hariri.Maar in 2008 nam Brammertz ontslag uit die functie. Hij volgde toen de Zwitserse juriste Carla Del Ponte op als hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Na zijn aantreden werden oorlogsmisdadigers als Goran Hadzic, Radovan Karadzic en Ratko Mladic opgepakt. "Toen ik hier in januari 2008 aan de slag ging, waren ook veel van mijn medewerkers pessimistisch", aldus Brammertz. "Nu vindt bijna iedereen het normaal dat Karadzic en Mladic voor de rechter verschijnen, maar enkele jaren geleden werd dat nog als een utopie beschouwd."Het is ook voor zijn werk bij het Joegoslaviëtribunaal dat Brammertz genomineerd werd voor de Nobelprijs. Hij werd in januari in die functie voorgedragen door de vereniging Moeders uit Srebrenica en het Internationaal Instituut voor Oosterse en Balkanstudies. Zelf spreekt Serge Brammertz vol trots over de verwezenlijkingen van het tribunaal."Madeleine Albright zat als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toen in 1993 het tribunaal werd opgericht", vertelt hij. "Toen ze enkele maanden geleden op een conferentie was in Den Haag, gaf ze toe dat zij en haar collega's nooit hadden gedacht dat het tribunaal werkelijk zou worden opgestart, laat staan dat het mensen zou arresteren én veroordelen", aldus Brammertz in Knack. (YD)