De vroegere Duitse SS-er Oskar Gröning die bekendstaat als de 'boekhouder van Auschwitz' heeft een genadeverzoek ingediend. Volgens radio-omroep NDR1 heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie in Hannover dat maandag meegedeeld.
...

De vroegere Duitse SS-er Oskar Gröning die bekendstaat als de 'boekhouder van Auschwitz' heeft een genadeverzoek ingediend. Volgens radio-omroep NDR1 heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie in Hannover dat maandag meegedeeld.Voor de 96-jarige man is een genadeverzoek de enige manier om uit de gevangenis te kunnen blijven. Gröning werd in 2015 tot vier jaar cel veroordeeld wegens 'medeplichtigheid' aan de moord op 300.000 Joden. De gewezen SS'er was beschuldigd van economische steun aan het nazibewind, omdat hij geld van gedeporteerden naar Berlijn stuurde, en van medewerking aan de selectie van nieuwkomers aan de ingang van het vernietigingskamp, om ze ofwel aan het werk te zetten ofwel meteen om het leven te brengen. Gröning zei dat hij enkel diefstal uit de bagage van de gedeporteerden moest verhinderen en niets te maken had met de uitroeiing. Hij wees er ook op dat hij drie keer vruchteloos zijn overplaatsing naar het front had gevraagd.Over zijn genadeverzoek beslist het parket van Lüneburg. Indien Gröning alsnog zijn straf moet uitzitten zal hij dat in Uelzen (Nedersaksen) doen. In december vorig jaar heeft het Grondwettelijk Hof van Duitsland nog het laatste beroep verworpen van Gröning. De verdediging van Gröning had aangevoerd dat hij vanwege zijn gezondheidstoestand niet kon worden opgesloten.In 2015 was er op het proces heel wat ophef toen Auschwitz-overlevende Eva Kor Gröning, een hand en een knuffel gegeven had.De Joodse Eva Kor overleefde de horror van Auschwitz, maar op het proces van Oskar Gröning wou ze absoluut de toen 93-jarige 'boekhouder van Auschwitz' ontmoeten. De twee gaven elkaar een hand en een knuffel. 'Ik zal nooit begrijpen waarom iemand woede verkiest boven een gebaar van goede wil', zei ze. 'Ik veroordeel hem en acht hem verantwoordelijk voor zijn daden, maar ik vergeef hem. Ik heb alle nazi's vergeven. Vergiffenis is de beste wraak.'Het internationale Auschwitz-comité kon zich toen niet vinden in de vergevingsgezindheid van Kor. 'De daders vergiffenis schenken, daar voelen de overlevenden zich gezien hun decennialange zwijgen niet toe in staat. Ze weten ook niet wie ze in naam van hun vermoorde families vergeving kunnen schenken', zei Christoph Heubner, uitvoerend vicevoorzitter van de organisatie van overlevenden in Oswiecim.In 2005 vroeg Gröning ook al aan een journalist vanDer Spiegel 'vergiffenis aan het Joodse volk', maar de journalist betrapte hem tijdens de twee dagen die ze samen doorbrachten ook op het neuriën van een nazilied: 'Wanneer Joods bloed van onze messen vloeit, zal alles opnieuw goed zijn.'Gröning had dertig jaar geleden al op de bank van de beschuldigden kunnen zitten. Maar hij werd toen slechts als getuige opgeroepen en de procedure tegen hem werd stopgezet. Het is pas in 2011 met de veroordeling tot vijf jaar opsluiting van de ondertussen overlededen kampbewaker John Demjanjuk dat alles veranderde.Het Duitse gerecht vindt het sindsdien niet langer noodzakelijk om te bewijzen dat iemand zelf een strafbaar feit pleegde vooraleer die veroordeeld kan worden. 'Deelname aan de doodsfabriek' volstaat. In tegenstelling tot John Demjanjuk ontkende Oskar Gröning niets. Hij ontkende in 2004 tijdens interviews zelfs de beweringen van negationisten. Hij zei toen dat het zijn taak was om de dingen die hij beleefd had te vertellen. 'Ik heb de verbrandingsovens gezien en de putten waarin men lichamen verbrandde. Ik wil dat u weet dat deze wreedheden wel degelijk hebben plaatsgevonden. Ik was daar.'