Vroeger namen kranten één keer per jaar hun lezers bij de neus : op 1 april. Nu hebben ze elke dag een aprilvis. Het overzicht van de binnenlandse pers van vrijdag 4 april.
...

Vroeger namen kranten één keer per jaar hun lezers bij de neus : op 1 april. Nu hebben ze elke dag een aprilvis. Het overzicht van de binnenlandse pers van vrijdag 4 april.De tweede editie van de Nacht van de Duisternis wordt geen succes. De elektriciteitsmaatschappij Electrabel heeft de organisatoren van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde en de Bond Beter Leefmilieu laten weten dat het doven van straatlantaarns en monumentenverlichting een tijdrovende en dure onderneming is. Alleen al voor de stad Mechelen zou het prijskaartje 1,6 miljoen bedragen. Dus zal het licht op vele plaatsen blijven branden. (De Morgen) De roman ?De geruchten? van Hugo Claus is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs die op 12 mei in Amsterdam wordt uitgereikt. (De Standaard) Ontslagen Renault ongeldig. (alle kranten)In Antwerpen stapte een man een bankkantoor binnen en haalde een wapen boven waarvan hij zei dat het een neppistool was. Het personeel vluchtte weg, waarna de man buitenstapte, zonder geld mee te nemen. Op 1 april (!) trachtte diezelfde man datzelfde bankkantoor al eens te overvallen. Toen toonde hij geen wapen en verdween hij ook zonder buit. (Het Volk)In Mechelen verkeerde een geldautomaat van de Generale Bank in een gulle bui. Personen die geld uit de muur haalden, kregen tot hun stomme verbazing biljetten van tweeduizend in plaats van duizend frank. (Het Nieuwsblad)Terwijl het in Vlaanderen bedrijfssluitingen, afvloeiïngen, faillissementen en collectieve ontslagen regent, dalen de Vlaamse werkloosheidscijfers tot het laagste peil sinds jaren. (Gazet van Antwerpen)Gewezen vice-premier Guy Coëme wordt directeur van APRIL ( Association de Promotion des Intercommunales Liégeoises). April ! Hij toucheert daarvoor een bruto jaarsalaris van 1,4 miljoen frank, onkosten niet meegerekend. (Het Laatste Nieuws)Een getuige heeft de reus van de Bende van Nijvel formeel herkend. Het was Patrick Haemers. Naam en adres van de getuige zijn bij de redactie bekend. (Humo)Karl Symons : ?Cultuurfilosofen, uitvinders, kunstenaars of gewoonweg jongeren uit de straat zullen ons hopelijk een heel eind op weg helpen om bepaalde voorspellingen naar waarde te schatten. Maar we gaan een en ander serieus relativeren. Het is niet de bedoeling om een filosofisch getint programma te maken.? (Het Volk)Een Antwerpse junk heeft een klacht ingediend bij de politie. Zijn dealer, ?een kleurling?, had wel het geld van de junk in ontvangst genomen, maar weigerde ?het bruine spul? te leveren. De agenten noteerden de klacht, spoorden de ?kleurling? op, schreven een proces-verbaal tegen hem uit en stelden vast dat hij illegaal in het land verblijft. (Het Nieuwsblad)Koning Voetbal?Het komt er nu op aan niet te gaan zweven en de twee voetjes op de grond te houden?, zegt trainer Georges Smeekens van Excelsior Moerzeke op de druk bijgewoonde persconferentie na de moeizaam bevochten 1 - 2 zege van zijn team in de moeilijke uitwedstrijd op FC Baasrode. ?Ik dacht dat we vandaag toch ergens kunnen spreken over een hart onder de riem van Koning Voetbal. We hebben voor een stuk een veldslag gewonnen, maar de oorlog moet nog beginnen. Ik meen te mogen zeggen dat het zelfvertrouwen dat ik uitstraal door de jongens is opgepikt. Er stond weer een ploeg op het veld met een knokkersmentaliteit, een fighting spirit, zoals de Engelsen zeggen, maar het is vandaag mijn plicht klaar en duidelijk te stellen dat één zwaluw de zonneschijn nog niet maakt en dat kaars en bril de moeder van de porseleinwinkel zijn. Zijn er nog vragen ?? Lost in SpaceStond de komeet al weken aan de hemel en had ik hem nog niet eens opgemerkt tot Maarschalk Applewhite mij op een heldere nacht vanop het balkonterras het punt in het noordwesten aanwees waar hij stond. Door de verrekijker was Hale-Bopp een gele klomp met een vale sleep achter zich aan, groter maar lang niet zo schitterend als de andere sterren aan de hemel. Hij deed mij van angst verstijven. Hij komt op de aarde af en de wereld zal exploderen, dacht ik. Hij is zo gevaarlijk en groot en het is alsof ik hem hoor suizen, duizelingwekkend snel op de aarde afkomend. Hij is de weg, de waarheid en de poort naar de hemel, sprak Maarschalk Applewhite, en ik droomde dat de buitenaardsen mij in een kleine capsule duwden, afschoten en grijnzend vanop ground control toekeken hoe ik hopeloos verloren door de ruimte tolde. Planeet aarde was blauw, er was niets wat ik kon doen, en de Maarschalk deed alsof hij mij niet hoorde. De volgende avond stond Bopp gewoon terug aan de hemel, knipogend en schuddend met zijn staart van gezondheid. Vanop het dek aan boord van het luchtschip dat de komeet vergezelde, keek Maarschalk Applewhite mij door zijn verrekijker star aan. ( JB) Red Nero !Kunnen striphelden sterven ? Toen Marc Sleen enkele maanden geleden van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij hoorde dat zijn strips vanaf 1 juli niet meer in De Standaard zullen verschijnen, heeft hij naar eigen zeggen, in een vlaag van moedeloosheid, ernstig overwogen Nero om zeep te helpen. Hoe dat in zijn werk had moeten gaan, vertelt hij er niet bij. Een smaakvol hartinfarct ? Een slepende ziekte ? Een uit de hand gelopen ruzie met Madame Pheip ? Het idee ! Toegegeven, in een soap is het de normaalste zaak van de wereld dat de halve cast in een vliegtuigcrash om het leven komt. Maar anders dan acteurs, hebben striphelden het eeuwige leven. Ze verouderen niet, ze trouwen niet (toen Lambik bijna zijn ja-woord aan tante Sidonie gegeven had, werd hij op het nippertje gered door het gummetje van Willy Vandersteen), ze krijgen geen aids of geen Creuzfelt-Jacob. Bovendien heeft Nero, dank zij een wetenschappelijk niet verantwoord wonderdrankje, sowieso het eeuwige leven. Gelukkig is Marc Sleen tot inkeer gekomen. Hij overweegt nu Nero uitsluitend in albums en weekbladen te laten voortbestaan. Maar Nero verdient, zoals bekend, de kost als dagbladverschijnsel.Als hij er in juli niet meer is, doen wij bij de politie van Groot-Bijgaarden aangifte van een onrustwekkende verdwijning. Ree bijt hond?Bezie dat,? zegt boswachter Van Quackebeque, terwijl hij de vrieskist opent waarin de kadavers van twee Lakense herders worden bewaard. ?Zijn dit Huisdieren of Wilde Dieren ? Dragen Wilde Dieren bivakmutsen ?? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Zelfs een leek kan zien dat het hier, in tegenstelling tot wat de pers beweerde, helemaal geen verwilderde honden betreft. Daarvoor zijn hun vachten te keurig gefriseerd. Voor Van Quackebeque kan er geen twijfel over bestaan : deze dieren zijn door een geheimzinnige opdrachtgever in het Zoniënwoud uitgezet en na het vervullen van hun bloederige missie gekamd, gevoed en in het hondenhok ondergebracht voor de nacht. ?Wie,? vraagt hij, een priemende vinger opgestoken, ?wie beschermt deze dieren ? Welke vooraanstaanden zijn hier bij betrokken ? Ik zeg u, het is tijd om namen te noemen, anders dreigt ook deze zaak in de doofpot te belanden. Dat kan het land niet meer hebben.? Goed, we denken even met hem mee. Het gaat om lichtgekleurde honden van het type Lakense herder. ?Meer bewijzen hebben we toch niet nodig ? Welke hooggeplaatste persoon van koninklijken bloede beschermt de Huisdieren én de Wilde Dieren ? Ik vraag het u.? De fazantenveer op het jagershoedje dat hij in zijn hand houdt trilt van ingehouden verontwaardiging. ?Die verhalen in de mediae ! De lijkschouwing zou hebben uitgewezen dat die honden doodgebeten zijn door drachtige reeën. En die reeën zouden omgekomen zijn in het verkeer. Meneer ! De robotfoto's die door de experts van de hondenmeppersbrigade zijn gemaakt, op basis van onder hypnose verkregen getuigenissen van wandelaars, geven aan dat dit wel degelijk de moordenaars zijn die we zochten. In het belang van het onderzoek kan ik daar niet meer over zeggen.? In de verte lacht de spotvogel zijn wrede lach. Van Quacquebeque ziet de toekomst somber in. ?Die Dalmatiërs, die hier binnenkort zullen achtergelaten worden, eens de mensen ze beu zijn. Boswachter, pas op uw reeën, zeg ik altijd. Dat zijn zenuwpezen, meneer, die Dalmatiërs. En zeker als ze doof zijn, luisteren ze niet goed. We gaan hier nog wat meemaken. Let op mijn woorden. Ge zult mij nog gelijk geven.? Bijdragen : Jan Braet, Piet Piryns, Marc Reynebeau Betogen (foto : Patrick de Spiegelaere).