Wie wist wat wanneer over de sluiting van Renault-Vilvoorde ? Twee premiers getuigen achter gesloten deuren voor de commissie-Renault. Alweer een primeur van Zwarte Woensdag ! Een Kapoentjesuitgave !
...

Wie wist wat wanneer over de sluiting van Renault-Vilvoorde ? Twee premiers getuigen achter gesloten deuren voor de commissie-Renault. Alweer een primeur van Zwarte Woensdag ! Een Kapoentjesuitgave !DE POSTBODE : Inderdaad, ik heb op 21 februari een envelop met het embleem van Renault erop bij premier Dehaene afgegeven. Ik rappeleer het mij nog heel goed, want ik dacht nog bij mijn eigen, tiens, zou hij een nieuwe auto willen kopen ? Hij heeft anders toch een schoon voituur. Ge verstaat, meneer de voorzitter, minister Vande Lanotte wil dat de facteurs de boel zo'n beetje in de gaten houden, dat is de plicht van de mannen aan de staat. Ik doe altijd mijn devoren. DE VOORZITTER : En was er zo niets speciaals aan die brief ? DE POSTBODE : Toch wel, meneer de voorzitter. Hij was aangetekend. Ik dacht nog, tiens, dat zal een signaal zijn. DE VOORZITTER : En wat zei de premier toen hij die brief in handen kreeg ? DE POSTBODE : Dat het een schone dag ging worden. 't Was nog vroeg hé, ik begin om zes uur met mijn ronde. Dan kan ik na de noen, als mijn dienst gedaan is, nog een beetje gaan metselen hier of daar. Want aan de staat is 't gene vette, hé, u zal dat ook wel weten. Tot in Zuid-Frankrijk heb ik al gemetseld, echt waar, een villa voor dingsken, hoe heet hij weer, ge kent hem ook,... DE VOORZITTER : Zo zal het wel gaan, postbode, dank u. Mevrouw de secretaresse, wat zei de premier toen hij de brief las ? DE SECRETARESSE : Dat het onaanvaardbaar was. DE VOORZITTER : Dat wat onaanvaardbaar was ? DE SECRETARESSE : Dat die brief aangetekend was. Dat hij niet op zijn achterhoofd gevallen was. DE VOORZITTER : Gaf uw brief signalen, meneer Schweitzer ? DE HEER SCHWEITZER :Non.DE VOORZITTER : Meneer Dehaene, wanneer hoorde u voor het eerst dat de fabriek gesloten zou worden ? DE HEER DEHAENE : Ge weet dat ik mij nooit op een timing vastleg. Totaal uitgesloten. DE VOORZITTER : Maar er waren toch signalen ? DE HEER DEHAENE : Daar kan ik mij niet mee bezig houden. Ik moet geen oplossingen zoeken voor problemen zolang ze zich niet stellen. DE VOORZITTER : Meneer Schweitzer, hebt u echt gewacht tot die donderdag om de regering mee te delen dat u Vilvoorde zou sluiten ? DE HEER SCHWEITZER :Non.DE VOORZITTER : Meneer Dehaene, hoe vernam u dat Vilvoorde dicht ging ? DE HEER DEHAENE : De dag ervoor, op woensdag, heb ik van de Vlaamse regering vernomen dat Renault haar had medegedeeld dat zij beslist had Renault te sluiten. DE VOORZITTER : 't Is dus Van den Brande zijn schuld ? DE HEER DEHAENE :(Maakt een veelbetekenend gebaar. Hilariteit.)DE VOORZITTER : Meneer Van den Brande, wanneer vernam u de voorgenomen sluiting ? DE HEER VAN DEN BRANDE : Het was voor een stuk een donderslag ergens bij heldere hemel en... DE VOORZITTER : Maar de heer Dehaene zegt dat u hem daags tevoren al,... DE HEER VAN DEN BRANDE :... toch een weerwraak van Frankrijk voor 1302 naar Vlaanderen toe, me dunkt... DE HEER DEHAENE : (Speurt met een grom naar het zwart kruis op het voorhoofd van de Vlaamse minister-president.)VOORZITTER : Mijne heren, een van u beiden spreekt de waarheid niet. HerexamenVraagstukken. Uit een enquête van het bureau Dimarso blijkt dat 1,4 miljoen Belgen beweert te hebben deelgenomen aan de Witte Mars, terwijl de rijkswacht driehonderdduizend manifestanten telde, en Jozef Deleu niet één intellectueel heeft waargenomen. Vermenigvuldig het aantal intellectuelen met het kwadraat van het aantal leugenaars in België en trek daaruit de vierkantswortel. Is dit getal groter of kleiner dan één ? Wonderen van de wetenschap. Hoeveel Bekende Vlamingen kunnen er uit een huidcel van Chris Van den Durpel gekloond worden, als u weet dat Vlaanderen vijf televisienetten en zeven televisieweekbladen heeft ? Algemene ontwikkeling. Is een maxidecreet een bouwvergunning voor een supermarkt, een in Bonheiden gekweekte reuzeasperge of een snelheidsbeperking voor vrachtwagens ? Verklaar u nader. Geestesleven. Als twee kranten in dezelfde week een uitvoerige artikelenserie over Opus Dei publiceren, wijst dat dan op een samenloop van omstandigheden, op de werking van de Heilige Geest of op een Ultieme Hallucinatie ? Geschiedenis van de wijsbegeerte. Waar of niet waar ? De filosoof Jean-Paul Sartre werd in de jaren zestig bij de Renault-fabrieken in Billancourt op een ton gehesen en sprak de gevleugelde woorden : ?Il ne faut pas désesperer Vilvorde?. Volgt daaruit het bestaan van een Opperwezen ? Een kaakslag voor VlaanderenVoor echte Vlaamse idealisten zit de wereld simpel in elkaar. Zij zijn niet uit op macht, hebben geen verborgen agenda en ambiëren geen politieke mandaten. Helaas zitten de grootste vijanden altijd in het eigen kamp. Vandaar de niet aflatende campagne tegen de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, Lionel Vandenberghe. Die genoot immers de steun van de Volksunie, en werd later zelfs genoemd in een verruimingsoperatie van de CVP. Dat ging te ver. Het verderf zat nog dieper, want in het Comité dat de jaarlijkse bedevaart organiseert, zaten ook gewezen kabinetsleden van Hugo Schiltz (VU). Toen die niet wilden vertrekken, namen het Vlaams Blok en bevriende verenigingen vorige zomer hun toevlucht tot geweld. Het beeld van senator Wim Verreycken die zijn troepen schouwt, met de GSM in aanslag, blijft onvergetelijk. Verreycken en zijn medestanders wilden de interne democratie verfijnen en dus moesten de politieke marionetten van VU en CVP uit het IJzerbedevaartcomité worden gebonjourd. Het zuiverend werk van het Blok bracht Vlaanderen welhaast in euforie. Des te merkwaardiger is de stilte over een net verijdelde staatsgreep binnen het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), de organisator van die andere Vlaamse hoogmis, het Zangfeest. Ook daar wilden sommigen alle politici uit de algemene vergadering weren. Maar dat is een ander verhaal. In het ANZ zetelen namelijk Blokkers, zoals senator Verreycken. Enkele rechtgeaarden pikten deze kaakslag voor Vlaanderen dan ook niet, zo meldde Het Nieuwsblad. Behalve Verreycken zelf, willen ook Jan Jambon (secretaris van het IJzerbedevaardersforum) en oud-Davidsfondsvoorzitter Lieven Van Gerven dat de politici in het ANZ hun zegenrijke werk kunnen voltooien. Want zingen is tweemaal bidden. (PR)Voetballend vermogen?Als ik dus zie dat wij in de laatste negentien wedstrijden slechts twee doelpunten scoren, dan denk ik dat we met deze groep ergens toch nog een progressiemarge hebben?, zei de nieuwe trainer van Eendracht Moerzeke. ?En dat is dus een pluspunt.? Wij vroegen hem naar een reactie op de 0 12 nederlaag van zijn ploeg in het derby met Excelsior Kastel. ?Klopt?, antwoordde de trainer. ?Na het zevende doelpunt van Kastel zag je dus de kopjes omlaag gaan. Het ontbreekt deze groep nog aan een spits met scorend vermogen, een middenvelder met voetballend vermogen, en een een libero met verdedigend vermogen. Maar dat moeten we dus opvangen met de collectiviteit en daarom heb ik er zo op gehamerd dat alle neuzen in dezelfde richting zouden wijzen. Het wij-gevoel moet ergens terugkomen.? ?Maar denkt u dat Eendracht Moerzeke het in Vierde Provinciale nog kan redden ?? ?Klopt?, bevestigde de trainer, ?dat is dus een dalletje, waar wij ergens in zitten en waar wij een voetballende oplossing moeten voor vinden. Dat is dus een kwestie van luisterend vermogen bij de spelbepalende figuren, die het nieuwe concept moeten oppikken, en van mentale sterkte. Maar ergens heb ik vandaag toch een stuk gretigheid en beleving gezien. Zeker in de eerste vijf minuten van de partij ! U zult mij nu willen excuseren, want ik moet met de jongens de wedstrijd dus ergens nog evalueren.? Bijdragen : Piet Piryns, Peter Renard, Marc Reynebeau Jubelpark, Brussel, 8 maart. Rouwen om Loubna Benaïssa. (Foto : Patrick de Spiegelaere)