JA

Opgetekend door Marieken Maes
...

Opgetekend door Marieken MaesBruno Tobback 'Eigenlijk zou de zorgpremie afgeschaft moeten worden en zouden we alle middelen moeten halen uit de gewone budgetten. We hebben een degelijk instrument van zorgverzekering. Ik denk alleen dat je dat niet kunt blijven financieren, omdat het niet sociaal rechtvaardig is om een forfaitaire premie aan iedereen te vragen. Trouwens, het geheel van wat we aan welzijn en sociale zekerheid uitgeven in dit land, financieren we toch met geld dat uit de algemene middelen komt. We hebben in Vlaanderen toch geen rusthuisheffing en geen onderwijsheffing. En het is een algemeen principe dat, als je toch geld vraagt van de mensen, dat dan afhankelijk moet zijn van het inkomen. Ik zie trouwens het verschil niet tussen een zorgcentiem en geld dat gewoon uit de algemene middelen, dus uit het gewone belastinggeld komt. Er moet geld zijn voor de zorgverzekering, zoals er geld moet zijn voor onderwijs en voor verkeer en voor milieu. We hebben toch ook geen onderwijscentiem, geen milieucentiem en geen verkeerscentiem. Waarom zouden we dan een zorgcentiem moeten hebben? Kijk, in wezen vind ik het belangrijkste dat wat aan bijdrage gevraagd wordt aan de mensen inkomensgerelateerd is. Als men daar mordicus een apart systeem van wil maken, dan moet het maar. Al vind ik dat een ongelukkig signaal, omdat het dan het enige is waar we een aparte centiem voor maken. Maar laat het dan minstens inkomensgebonden zijn. Zoals het nu is, is het echt niet goed. Het ideale systeem is dat de mensen het betalen door wat ze sowieso al aan belastingen betalen. Of je die belasting betaalt via een zorgcentiem of via een gewone belasting blijft uiteindelijk hetzelfde, alleen vind ik het dan voor de mensen gemakkelijker en ook duidelijker dat je gewoon terugvalt op het algemene systeem van inkomensgebonden belasting. Ik vind dat men zich er te gemakkelijk af heeft gemaakt door te zeggen: we gaan 15 euro meer vragen en daarmee zijn we nu voor die overgangsperiode gerust. Ik ben me er ten volle van bewust dat we voor de komende twee jaar een oplossing moeten vinden. Ik denk alleen dat men de oplossing in een iets andere richting had moeten zoeken. Bijvoorbeeld: die twee jaar overbruggen met algemene middelen. Ludo Sannen'Een verzekering houdt in dat je een bijdrage levert om iets te waarborgen, in dit geval namelijk de zorg die je later eventueel nodig kunt hebben. Dat is het systeem. Het gaat hier natuurlijk niet om een privéverzekering, maar om een verzekering die door de overheid is opgezet en waar de overheid zelf stelt: 'Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid hierin.' Er wordt namelijk jaarlijks 100 miljoen euro uit de algemene middelen in het zorgfonds gestopt. Het is een solidariteitsverzekering, een mechanisme waarbij we een individuele bijdrage vragen aan de ene kant en waarbij anderzijds de overheid een stuk wil bijdragen. Op die wijze kunnen de mensen zich ervan bewust zijn dat ze nu betalen en later, wanneer ze eventueel zorgbehoevend zijn, ook recht hebben op een tegemoetkoming. Die bijdrage, daar blijven we dus voorstander van, maar het liefste zien we die, zoals we eerder hebben gezegd, als een zorgcentiem. Het is een combinatie van overheidsgeld en een individuele bijdrage, omdat het ook een individueel recht is waarvoor je je verzekert. Namelijk het recht op een betaalbare zorg. Een dergelijke zorgverzekering willen wij behouden. De overheid heeft daar wel een verantwoordelijkheid in, maar wij willen het vooral houden als een verzekering. Van het moment dat je die bijdrage afschaft, schaf je ook de verzekering voor de burger af. Dan kan de overheid zorgsubsidies geven, maar dan heb je geen enkele garantie dat die overheid over 10 à 20 jaar nog diezelfde engagementen zal aangaan. Met een zorgverzekering geef je de burger juist de waarborg dat hij een betaalbare zorg zal krijgen. Als je het gewoon vanuit de algemene middelen betaalt, heb je geen zorgfonds meer. De evolutie van de algemene middelen zal dan bepalen hoe de overheid met de subsidies voor de zorg zal omgaan. Goed, er is nu beslist tot een verhoging van 10 naar 25 euro. En elke bijkomende verhoging moet in de toekomst inkomensgerelateerd zijn. Maar laat vooral niet de illusie ontstaan dat de bijdrage voor de meeste mensen dan minder zal zijn. Om de verzorging te waarborgen, zal de samenleving méér moeten betalen. Niet diegenen die weinig hebben, maar inderdaad diegenen die over meer middelen beschikken. 'We hebben toch ook geen onderwijscentiem, geen milieucentiem en geen verkeerscentiem.''Als je het gewoon vanuit de algemene middelen betaalt, heb je geen zorgfonds meer.'