Welke formule geschikt is, hangt af van de omstandigheden waarin iemand op reis gaat. Maar algemeen kunnen drie soorten onderscheiden worden: een annuleringsverzekering, een bagageverzekering en een bijstandsverzekering.
...

Welke formule geschikt is, hangt af van de omstandigheden waarin iemand op reis gaat. Maar algemeen kunnen drie soorten onderscheiden worden: een annuleringsverzekering, een bagageverzekering en een bijstandsverzekering. Die kunnen als aparte polissen aangeboden worden, maar vaak worden ze als pakket voorgeschoteld aan de reiziger. U kunt ze tijdelijk afsluiten voor de duur van uw reis, maar de laatste jaren zijn reisverzekeringen geëvolueerd naar jaarformules. 'Dat is praktischer', zegt François de Clippele van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars. 'Omdat er dan niet meer met exacte data gewerkt hoeft te worden. Als je een dag later terugkeert, blijf je gedekt door je reisverzekering.' Toch blijft het opletten, want de formules hebben hun beperkingen. Zo treedt een annuleringsverzekering op wanneer een reis niet kan doorgaan, maar dat valt met een korreltje zout te nemen. 'Hoe vroeger die annulering gebeurt, hoe minder u eronder zult lijden', aldus de Clippele. 'En normaal krijgt u alles terug, maar dat kan enkel als de annulering buiten uw wil om is gebeurd. Door ziekte of overlijden van uzelf, iemand uit uw omgeving of van een medereiziger. Toch onderschatten veel reizigers de beperkingen van die verzekering, en zouden ze zelfs hun geld terug willen als ze hun reis annuleren om het slechte weer.' Minder beperkingen zijn er bij bijstandsverzekeringen, die reizigers helpen als ze in een benarde situatie zijn geraakt. 'Dat kan gaan om repatriëring bij gezondheidsproblemen, van de klassieke skiongevallen tot oudere mensen die de jetlag wat onderschat hebben. Maar de concurrentie is in die bijstandsverzekeringen de laatste jaren erg scherp, waardoor de formules zeer, zeer breed zijn geworden. De meeste gelden nu wereldwijd, en de technische bijstand waarop je kunt rekenen gaat ver. Zo evolueren ze nu ook steeds meer richting het huis dat de reiziger achterlaat. Als je bijvoorbeeld thuis iets vergeten hebt, kan dat opgestuurd worden. Of als je twijfelt of je wel alles hebt afgesloten, sturen ze een slotenmaker.' De discussie die over reisverzekeringen weleens ontstaat achteraf, ligt vooral bij de annuleringsverzekeringen. Volgens Assuralia komt dat door gebrekkige voorlichting. 'Mensen boeken vaak een reis in euforie en hebben de neiging om die annuleringsformule er dan maar bij te nemen, dikwijls meteen al in het reisbureau, zonder vragen te stellen. Vaak wordt er ook gekozen voor de standaardformule die het goedkoopst is, en die dus ook zeer beperkt is. Dat kan tot desillusies leiden.' Wie toch een geschil krijgt met zijn verzekeraar, kan bij de Ombudsman van de Verzekeringen terecht (www.ombudsman.as). Thomas Verbeke