JA

Opgetekend door Gerry Meeuwssen
...

Opgetekend door Gerry MeeuwssenFrank Deboosere'Mijn basisstelling is: met de Tijd knoei je niet. Tijd is uniek en onvervangbaar. De voorstanders van de zomertijdregeling hebben altijd betoogd dat het gepruts aan onze klok economische voordelen bood. De stimulerende invloed van langer daglicht op het consumentengedrag durf ik te betwijfelen. Moet het consumentisme trouwens nog wel aangewakkerd worden? Je kan langer terrasjes doen, dat klopt. Maar wie zich wil gaan bezatten, heeft dat extra uur heus niet nodig. Als mensen echt op andere tijdstippen willen leven, kunnen ze dat ook op eigen initiatief. Via andere werktijden voor zomer en winter bijvoorbeeld, eventueel per beroepssector. Nu moet iedereen in één klap de tijdsprong maken. Praktische problemen zijn een logisch gevolg. Sinds de invoering van de halfjaarlijkse verschuiving, in 1977, heeft iedereen wel eens een afspraak gemist, privé of zakelijk. De weerslag daarvan is natuurlijk moeilijk in cijfers te bevatten. Maar ik vraag me af of de vermeende economische impuls opweegt tegen de enorme maatschappelijke last. Enkele voorbeelden maken veel duidelijk. De wereld draait tegenwoordig rond communicatie. Heel veel geautomatiseerde processen, die via computernetwerken plaatsvinden, zijn niet gediend met de tijdelijke verwarring die telkens ontstaat. Niet elke computer schakelt namelijk op precies hetzelfde tijdstip om. Welke problemen dat kan opleveren, merken we steeds weer bij onze weercomputers. Elke keer draait er wel eentje dol. Ook voor het leefmilieu zijn de gevolgen negatief. Door de zomertijd komt het warmste moment van de dag iets later dan normaal het geval zou zijn. Nu valt het ongeveer samen met de avondspits. De combinatie van hitte en uitlaatgassen veroorzaakt hogere ozonpieken en bijgevolg longproblemen voor veel mensen. Bij de invoering in 1977 gold als argument dat het om een energiebesparende maatregel ging. Intussen is duidelijk dat er doeltreffender manieren bestaan om het energieverbruik te beperken.'Edward De Smedt'Het is een weerkerend fenomeen dat bij elke omschakeling van zomertijd naar wintertijd er een kleine groep van mensen is die kritiek heeft op de regeling. Ze kan natuurlijk onmogelijk iederéén goed uitkomen. Maar het grootste deel van de bevolking reageert heel positief op de gevolgen van de tijdsverschuiving. Daar zijn goede redenen voor. De zomertijd is ingevoerd voor twee doeleinden. Enerzijds omdat de mensen het aangenaam vinden dat het 's avonds langer licht blijft. Wie 's avonds na het werk nog actief wil zijn, zal meestal blij zijn dat hij of zij dat nog in het licht van de zon kan doen. Het levenscomfort van de mensen verhoogt met andere woorden. En anderzijds omdat de regeling het algemene energieverbruik zou doen dalen. In de jaren zeventig, toen de zomertijd voor het eerst ingesteld werd, een gevoelig argument. Hoewel de maatregel waarschijnlijk niet speciaal voor de horeca in het leven geroepen is, valt hij voor ons wel voordelig uit. De meeste horecazaken zijn geen ochtendzaken. Wanneer het mooi weer is en de duisternis nog niet is ingevallen, zijn de mensen snel geneigd om nog een stapje buiten te zetten. De kans is groot dat ze dan op een terrasje belanden. Dat is vanzelfsprekend aangenaam voor hen, maar ook goed voor de omzet in onze sector. Over de vermeende negatieve effecten op het leefmilieu heb ik mijn twijfels. Ik ben geen expert op dat vlak, maar bijvoorbeeld over de oorzaken van het gat in de ozonlaag zijn ook de wetenschappers het niet allemaal eens. Maar als de zomertijd toch negatieve gevolgen zou hebben voor de volksgezondheid, geldt dat als een breder maatschappelijk fenomeen, waar wij als sector op zich niets mee te maken hebben. De criticasters klagen ook over de praktische ongemakken. Maar de maatregel bestaat nu intussen toch al 25 jaar. Iedereen heeft intussen al wel een manier gevonden om zich naar de tijdsverschuiving te schikken. Natuurlijk zullen er bij elke omschakeling wat kleine aanpassingsproblemen blijven bestaan. Maar die wegen niet op tegen de vele gunstige effecten.''Er zijn doeltreffender manieren om het energieverbruik te beperken.''Het levenscomfort van de mensen verhoogt.'