JA
...

JAPatrik Vankrunkelsven'Het is overvloedig bewezen dat snelheid de beslissende factor is bij ongevallen. Volgens een Britse studie blijkt dat per kilometer per uur dat er trager wordt gereden, er drie procent minder dodelijke ongevallen en vijf procent minder ernstige gewonden en doden zijn. Door de lintbebouwing bestaat op onze wegen een heel hoog risico op ongevallen. Er zijn veel in- en uitritten van huizen, zijwegen, winkels... Die wegen zijn niet geschikt om negentig per uur te rijden. Meestal gaat het om gemeentewegen, maar zeventig zou ook de norm moeten zijn voor gewestwegen die door druk bebouwde plaatsen lopen. De desorganisatie van de ruimtelijke ordening leidt er toe dat er heel weinig plaatsen overblijven waar snel kan worden gereden. Anderen hebben het idee van zeventig per uur al gelanceerd, zoals Vlaams minister Steve Stevaert. We hebben bij ons in Laakdal de oefening gemaakt voor de gemeentewegen buiten de bebouwde kom. Bleek dat misschien één weg geschikt was voor negentig per uur, op alle andere was zeventig aangewezen. Het zou uiteraard een hele toer zijn om overal borden aan te brengen die aangeven dat de maximumsnelheid daar zeventig moet zijn in plaats van negentig. Mijn voorstel komt dus vanuit de praktijk, omdat blijkt dat ongeveer tachtig procent van het wegennet, gemeentelijke wegen én gewestwegen, niet geschikt zijn om negentig te rijden. Het verlagen van de norm is gewoon de meest efficiënte manier om het verkeer veiliger te laten verlopen. Verkeersongevallen zijn de eerste doodsoorzaak bij jonge mensen, er komen veel kinderen om in het verkeer. Daarom moet de verkeersveiligheid de grootste zorg zijn van een politicus. Maar de snelheidsbeperking moet samengaan met controle op de naleving van de regel. En met andere veiligheidsmaatregelen, zoals de aanleg van rotondes. Ik heb het voorstel ingediend omdat er nog geen wetgevend initiatief was. De kranten hebben er een heel symbolisch dossier van gemaakt. Ik wil geen stap terug doen, ik ben ervan overtuigd dat het een goed voorstel is. Maar ik heb nooit gesteld dat het zeventig is en daarmee afgelopen. Nogmaals, het is gewoon een efficiënte maatregel, omdat het over zoveel wegen gaat.'NEEJean-Marie Dedecker 'Het is niet bewezen dat het verlagen van de snelheid tot zeventig per uur de wegen veiliger zal maken. Het voorstel steunt op een Zweedse studie, maar die spreekt alleen over frontale botsingen, waarbij het aantal doden flagrant daalt als men zeventig in plaats van negentig rijdt. Dat zegt niets over de zwakke weggebruikers. Hoeveel van onze 1470 verkeersdoden per jaar vallen er bij frontale botsingen op gewestwegen? Na het politiek correcte denken is er nu de politieke verkeerscorrectheid. Ze gaan compleet de populistische toer op. Even kijken naar de jongste statistieken en er is altijd wel een politicus die zich interessant wil maken. Ik kan zo tien namen noemen van mensen die dergelijke wetten goedkeuren en ze dan overtreden. Ze kunnen trouwens altijd verdergaan. Straks moeten we stilstaan op de weg, want twee stilstaande voertuigen botsen niet! Tweeënzestig procent van de bestuurders op gewestwegen rijdt te snel. Als zoveel mensen de soep niet lusten, moet je toch van menu veranderen? Ik geloof in tijd, plaats en omstandigheden. Wie om vier uur in de namiddag een school voorbijsnelt tegen zeventig per uur, is voor mij een moordenaar. Als je daar 's nachts voorbijrijdt, ligt dat anders. Je moet je snelheid kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Voorts geloof ik in verkeersopvoeding. Hier mag je vijftig, daar zeventig, verder negentig, weer vijftig... Maar je weet niet waarom. Soms mag je maar vijftig op een drievaksweg, en iedereen staat daar op zijn rem omdat er een vogelkooi staat te flitsen. De wetgever moet de mensen leren waarom een wet er is. Autorijden is veiliger met zeventig per uur en het zal nog veiliger zijn met dertig. Nogal wiedes. Maar er is ook het economische gegeven. Amper acht procent van de mensen neemt de trein, de anderen moeten zich verplaatsen met de auto. We moeten de cijfers over verkeersongevallen uitpluizen. Hoeveel ongevallen worden veroorzaakt door stress, door opgejaagde chauffeurs? In Noordoost-Engeland is statistisch bewezen dat meer dan de helft van de verkeersdoden onder invloed is van drugs. Wat nu met ons gedoogbeleid? Afschaffen? Eerst de cijfers analyseren, daarna kunnen we maatregelen nemen. Nu heeft de automobilist het altijd gedaan. We zijn bijna paria's geworden, opgejaagd wild.'Opgetekend door Lieve Reynebeau'Snelheid is de beslissende factor bij ongevallen.''Ze gaan compleet de populistische toer op.'