Het was weer een jaar van diepe wijsheden. Menige Bekende Vlaming ontblootte zijn ziel. Wie zei wat ook alweer? Test uw (mensen)kennis.
...

Het was weer een jaar van diepe wijsheden. Menige Bekende Vlaming ontblootte zijn ziel. Wie zei wat ook alweer? Test uw (mensen)kennis.1. "Pensioen? Ik ga nooit met pensioen. Ik blijf altijd werken. Hier of elders." a) Willy De Clercq b) Michel Verschueren c) Mark Uytterhoeven d) Fons Verplaetse2. "Ik ben overtuigd dat een politieker mag liegen om zijn privé-leven te beschermen." a) Wilfried Martens b) Karel Pinxten c) Leo Delcroix d) Johan Van Hecke3. "Als dàt waar is, is het revolutie." a) Kris Merckx b) Paul Marchal c) Bert Anciaux d) Roberto d'Orazio4. "Mocht Karl Marx op aarde terugkeren en zien hoe wij onze vluchtelingen behandelen, zijn baard zou meteen verkleuren. En mocht Jezus samen met Marx terugkeren, hij zou Alexandra Colen, die zeer katholiek is en tegelijkertijd voor apart onderwijs voor vreemdelingen pleit, meteen uit de tempel verjagen." a) Reginald Moreels b) Etienne Vermeersch c) Marc Verwilghen d) Bert Anciaux5. "Mijn vader zegt altijd: je hebt je bed geruild voor een bakje stro. Van mijn drie kinderen ben jij de enige die nog geen vast werk heeft." a) prins Filip b) prins Laurent c) Urbanus d) Steve Stevaert6. "Ik wil niet als een dikbilstier op de markt van Brussel of Antwerpen staan." a) Michel Vandenbosch b) Jean-Luc Dehaene c) Marc Verwilghen d) Herman De Croo7. "Van jonge krokodillen maken ze sacochen." a) Michel Vandenbosch b) Jean-Luc Dehaene c) Marc Verwilghen d) Herman De Croo8. "Ik betreur dat mijnheer Spitaels aan de geneugten van de gevangenis van Lantin is ontsnapt." a) Guy Mathot b) Eliane Liekendael c) Merry Hermanus d) Jean-Pierre Van Rossem9. "Ik verafschuw korte sokken, want ik huiver voor het witte vlees tussen de opgeschoven broekspijp en de laaggeschoven kous." a) Herman De Croo b) Ben Crabbé c) Jan Verheyen d) Dries Van Noten10. "Ik heb gewoon dikwijls gelijk. Bovendien wordt mij onrecht aangedaan, en mensen die onrecht aangedaan wordt, die mogen daarover praten." a) Luckas Vander Taelen b) Anke Van dermeersch c) Regina Louf d) Ward Beysen11. "Op latere leeftijd ontdekte ik de nederigheid van de overgave. Ten overstaan van leven en dood, schuld en zonde geeft het christendom een bevrijdende boodschap. Dat haalde ik niet uit de boeken, maar uit de gemeenschappelijke religieuze beleving en viering." a) Godfried Danneels b) Marc Van Peel c) Mark Eyskens d) Reginald Moreels12. "Luister. Ik zal het nog één keer herhalen. Ik heb met die vrouw nooit een seksuele relatie gehad." a) Prins Laurent over Wendy van Wanten b) Bill Clinton over Monica Lewinsky c) Bill Clinton over Hillary Rodham d) Bert Anciaux over Margriet Hermans13. "De Vlaamse regering is racistisch." a) Dumeni Columberg b) Claude Eerdekens c) José Happart d) Olivier Maingain14. "Ik ben al een en ander gewoon geraakt. Ik ben allicht de grootste schietschijf van België. Schieten op de boodschapper is gemakkelijk. Maar ik wil nog zien wie het beter zou doen." a) Georges Leekens b) Luc Van den Bossche c) Etienne Schouppe d) Jean-Luc Dehaene15. "Immigratie is een verrijking voor een land. Immigranten pakken geen werk af van autochtonen. Iemand die zich bij onze samenleving voegt, zal, indien wij zijn creativiteit en vindingrijkheid niet fnuiken, zijn eigen werk creëren." a) Alexandra Colen b) Johan Leman c) Paula D'Hondt d) Aster Berkhof16. "Ik ben bereid X1 met de grond gelijk te maken en openlijk het boetekleed aan te trekken, wanneer mocht blijken dat ze inderdaad nu al vijftien maanden erin slaagt speurders, rijkswachthiërarchie en magistraten te misleiden." a) Leo De Haes b) Yves Desmet c) Marcel Vervloesem d) Marc Verwilghen17. "Ik had graag wat meer tijd voor mijn kinderen, ik ben nog een jonge vader. De anderen hebben hier al ouwe kinderen, die weten dat niet meer." a) Guy Verhofstadt b) Wilfried Martens c) Geert Versnick d) Johan Museeuw18. "Ik ga eindelijk later opstaan, de ochtendkrant in bed lezen en de overlijdensberichten raadplegen, omdat dit tegenwoordig nog de enige betrouwbare rubriek is. En als ik er niet in vermeld word, wel, dan sta ik op." a) Manu Ruys b) Mark Eyskens c) Jan Wauters d) Leo Tindemans19. "Ik ben niet geneigd op te treden in een klassiek drama, waarin alles bij het oude blijft. Wel in een nieuw, verfrissend en modern stuk waarin nieuwe hoofdrolspelers optreden." a) Nand Buyl b) Bieke Ilegems c) Johan Van Hecke d) Dirk Sterckx20. (Na de ontsnapping van Dutroux): "Godverdomme, godverdomme. Dat moest er nog bijkomen." a) Johan Vande Lanotte b) Paul Tant c) Jean-Luc Dehaene d) Godfried Danneels.Oplossing1b; 2c; 3c; 4a; 5d; 6c; 7c; 8b; 9a; 10b; 11b; 12b; 13d; 14c; 15a; 16b; 17a: 18b; 19c; 20c.